Posts By Jeppe Holst

Hjælp til sommerfesten lørdag d. 11/8

I forbindelse med sommerfesten har vi brug for hjælp til følgende ting:

 • Samling/opsætning af telt, pavilloner, borde og stole / lørdag d. 11/8 kl. 9-11 – jo flere vi er, jo hurtigere går det. Der plejer at være god underholdningsværdi i at samle teltet ;o)
 • Pynt af telt, borde mv. / lørdag d. 11/8 kl. 15-16
 • Nedtagning af telt, borde og stole samt oprydning / søndag d. 12/8 kl. 9.30-11.00
 • Derudover har vi allerede 2 personer, som har meldt sig til at bage kager til festen. Vi kunne godt bruge et par stykker mere.

Tilmelding skal ske hurtigst muligt til Alice Juhl – ring eller send sms på tlf. 26 22 47 04 eller skriv en mail på ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Vel mødt – vi er næsten 100 tilmeldte til festen :o)

Hilsen Bestyrelsen

——————————————————————————-

Help wanted for the summer party Saturday Aug. 11th

We need help with the following things for the summer party:

 • Building / setup of the tent, tables, and chairs / Saturday, 11/8 at. 9-11 – the more we are, the faster it goes. There is always a good laugh when building the tent – so many parts ;o)
 • Decoration of tent, tables etc. / Saturday, 11/8 at. 15-16
 • Talking the tent down again, tables and chairs down in the basement / Sunday, 12/8 at. 9:30 to 11:00
 • In addition, we already have 2 people who have signed up to bake cakes for the party. We could use a few more on the baking team.

Registration must be made to Alice Juhl as soon as possible – call or text on tel. 26 22 47 04 or write an email: ejerforeningen@godthaabshave.dk.

See you at the party – we are almost 100 registered for the party: o)

Regards the Board

STATUS OPRYDNING

Vi har som varslet fjernet cykler mm. uden mærkat fra fællesarealerne. Det blev til 49 cykler fra gården, 53 cykler fra cykelkældre og enkelte ting fra barnevognskuret.

BEMÆRK – vi har bedt funktionærerne klippe låse på fastlåste cykler og barnevogne, som ikke er markeret. Det vil ske i morgen! (Dog senest fredag)

HVOR ER MIN CYKEL?

Har du glemt at sætte mærke på og er din cykel væk, så tjek cykelkælderen. Du skal selv afhente cyklen.

– Cykler placeret langs bygningen er samlet i cykelkælderen over for nr 20 (i venstre side).

– Cykler placeret ved varmecentralen er er samlet i cykelkælderen over for nr 6.

– Cykler fra kælderrum er samlet i kælderrummet bagerst

– Effekter fra barnevognsskuret er samlet i cykelkælderen over for nr 20 (i højre side).

Der er en del pæne cykler imellem, så vi forventer at en del af jer ikke har fået sat mærkat på. Bemærk at I nu har 3 mdr til at afhente cyklen, før den overdrages til kommunen.

Omvendt er der sat mærkater på gamle, rustne cykler, som næppe nogensinde bliver køreklare igen… vi minder derfor om, at fællesarealer ikke er til opmagasinering. Disse cykler bør opbevares i eget kælderrum – eller bortskaffes.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Billede 1: Godt 100 cykler var uden mærkat efter varslet deadline og står 3 mdr før afhentning fra kommunen.

Billede 2: Fastlåste cykler, ladcykler og barnevogne uden mærkater vil få låsen klippet og sættes ligeledes til afhentning.

Billede 3: Effekter fra barnevognsskur sat i kælderen. Autostole og løsdele til barnevogn bedes opbevaret i eget kælderrum.

Cykeloprydning

Kære beboer

Efter at have talt +40 punkterede cykler i gården og fundet diverse skrald, herunder cykelvrag, i cykelkælderen, har vi besluttet at rydde op.
Vi har derfor netop omdelt manila-mærker i alle postkasser med nedenstående skrivelse. Bemærk at alle ejendele på fællesarealer skal mærkes.
———————————————————–

VIGTIGT: Oprydning i gården, cykelkældere og barnevognsskuret

Der skal ryddes op i gamle cykler, barnevogne, børnecykler, knallerter mv. på ejendommens arealer.

Der er omdelt manila-mærker i postkasserne. Hvis du har en cykel, barnevogn, børnecykel mv., som du ønsker at beholde, skal du skrive navn, husnr og etage, f.eks. ”Alice, 12, 1.tv.”, og sætte den på den cykel mv., som du ønsker at beholde.

Du skal mærke din cykel mv.:
senest den 2. juli 2018

Efter denne dato vil ikke-mærkede cykler mv. blive fjernet og anbragt i en af vores kælder, indtil kommunens folk om nogle måneder afhenter dem, efter aftale med politiet.

Bemærk:

 • Alle tidligere manila-mærker er fjernet fra cykler og barnevogne både i gård og kældrene
 • Punkterede cykler eller cykler, som ikke bruges jævnligt skal sættes i cykelkælderen
 • Cykelkælderen skal ikke bruges som opmagasinering af reservedele, cykelvrag, gamle barnevogne mv. Disse skal opbevares i eget kælderrum eller afskaffes.
 • Barnevognsskuret skal ikke bruges til opmagasinering af barne-/klapvogne, som ikke bruges eller autostole. Skuret bruges til barnevogne, løbecykler og fælles legetøj.

Ekstra manilamærker kan afhentes hos funktionærerne. Spørgsmål til ovenstående kan stilles på ejerforeningen@godthaabshave.dk.


Opslaget (dansk/engelsk) kan ses her:
2018-06-05 Cykeloprydning i gården med Manilamærker

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Sammendrag fra bestyrelsesmøde 24/1-2018

Renoveringsprojektet
Det er besluttet, at der skal udføres yderligere kvalitetskontrol, og der ventes en afklaring om resultaterne af denne kontrol i uge 7 – dvs. medio februar. Først herefter kan byggeudvalget vurdere, hvordan når der kommer en endelig afslutning af faldstammeprojektet. Bestyrelsen er bevist om, at beboerne afventer det endelige regnskab. Men samtidig er det vigtigt, at projektet først afsluttes, når det er sikret, at arbejdet lever op til gældende standarder. Bestyrelsen udsender et særskilt nyhedsbrev, når resultaterne af kvalitetskontrollen foreligger.

Antallet af ansatte funktionærer er tilbage på to, idet Niels er stoppet som planlagt. Martin varetager sit normale arbejde, samtidig med at han koordinerer det afsluttende forløb på renoveringsarbejdet.

Altaner mod gåden
Arbejdet med forslag om altaner mod gården er udskudt til renoveringsprojektet er endeligt afsluttet. Bestyrelsen håber at kunne præsentere et forslag ved en ekstraordinær generalforsamling efter sommerferien.

Montering af sikkerhedsdøre
Monteringen er i fuld gang, med tilfredse og mindre tilfredse kunder til de nye sikkerhedsdøre. Ejerforeningen har alene forhandlet en mængerabat hjem, og montering af dør og en håndværksmæssig tilfredsstillende afslutning er en sag mellem de enkelte beboere og Bagger Låse & Alarm. Derfor opfordrer bestyrelsen køberne af sikkerhedsdøre til at kontrollere, at dørene er leveret i henhold til aftale og Bagger Låse & Alarm opmærksom på eventuelle fejl og/eller mangler.

Dørkarme skal males
Dørkarmene er som aftalt leveret i hvid – og ikke i grøn, som de skal være i Aksel Møllers Have eller brun, som de skal være på Godthåbsvej. Maling til dørkarmene kan afhentes hos funktionærerne. Ejendommens maler kan male karmene udvendig for 400 kr. inkl. moms. Malerarbejdet skal bestilles inden 15. marts hos funktionærerne.

Ekstra sikkerhedsnøgler
I forbindelse med udskiftning til sikkerhedsdøre opfordrer bestyrelsen beboerne til at deponere en nøgle hos funktionærerne. Nøglerne opbevares i et forsikringsgodkendt pengeskab. Derved sikres mulighed for adgang til lejlighederne ved akut brug for dette – fx i forbindelse med vandskade.
I tilfælde af glemt nøgle kan funktionærerne kun træffes indenfor normal træffetid. Derfor opfordrer bestyrelsen, at man deponerer en ekstranøgle hos fx en nabo eller lignende. Ekstra nøgler kan bestilles hos Bagger Låse her:
http://bestil.bagger-laase.dk/

Dørskilte på nye døre
Bestyrelsen har ingen holdning til design af nyt dørskilt. Men for at sikre en vis ensartethed, foreslår bestyrelsen at man bestiller et nyt dørskilt her:

http://www.mitnavneskilt.dk/produkter/33-moderne-skilte/408-sort-skilt-med-hvid-tekst-aflangt-/
(Sort skilt (45 mm x 220 mm) med hvid skrift. Skiltet monteres et par centimeter under dørspionen).

Status fra internet leverandør
Netværket, leveret af Fiberby, har en oppetid på 99,9% til serveren i kælderen. Der er 188 lejligheder tilsluttet netværket. Det svarer til 55 %, hvilket er lavere end andre foreninger, som er tilsluttet Fiberby. Derfor vil Fiberby lave en kampagne med bl.a. mulighed for praktisk hjælp til tilslutning, dvs. support på ejendommen. Der vil blive udsendt information i forbindelse med generalforsamlingen.

Rengøringsaftale
Bestyrelsen ser på en genforhandling af kontrakten til en mindre reduktion af prisen – uden kvaliteten af rengøringen falder. Rengøringsarbejdet synliggøres ved at ophænge sedler i opgangene.

Tørrerum
Bestyrelsen opfordrer til at reglerne for brug af tørrerum respekteres, og at man kun aflåser et tørrerum, man har reserveret. Bestyrelsen indskærper, at hængelåse uden adresse fjernes af funktionærerne. Der skal fremgå adresse på både lås på reservationstavle og lås til selve vaskerummet.

Nye erhverv i ejendommen
Efter fotohandleren ud mod Godthåbsvej er lukket, overtages lokalerne af pr. 1. februar af Loop Food. Konceptet er salg af såkaldt kvalitets take-away mad. En forudsætning er, at der ikke kommer lugtgener for ejendommens beboere. Maden forventes ikke at blive tilberedt i forretningen, hvorfor der heller ikke er tænkt at installere udsugning som f.eks. pizzeriaet har. Det Rene Brød ventes i øvrigt at tage lokalerne på hjørnet af Aksel Mølles Have og Godthåbsvej i brug i marts.

Ny indretning af gården
Et udvalg under bestyrelsen arbejder sammen med et arkitektfirma om forslag til ny indretning af gården. Forslag til ændret indretning af gården skyldes et tydeligt behov for yderligere cykelparkering, samt et ønske om at flytte papircontainerne længere væk fra husmuren pga. brandsikkerhed. Yderligere cykelparkering kræver at fordelingen af pladsen i gården ændres.

Endeligt forslag præsenteres for medlemmerne ved den kommende generalforsamling.

Forslag til generalforsamling 2018
Skal være sendt til bestyrelsen seneste 15. marts. Generelforsamlingen ventes afholdt i slutningen af april. Indkaldelse fremsendes snarest.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 21. marts.

Sammendrag fra bestyrelsesmøde 7/11-2017

Renoveringsprojektet:
Projektet er ikke afsluttet endnu. Der er bl.a. udtaget et antal destruktive prøver i forbindelse med en uafhængig kvalitetskontrol iværksat af byggeudvalget. Resultatet af disse prøver foreligger ikke endnu. Bestyrelsen er fuldt ud klar medlemmernes ønske om at projektet og byggeregnskabet bliver afsluttet snarest muligt. Dette er et forståeligt ønske, dog håber bestyrelsen på forståelse for at den ekstra kvalitetskontrol anses som nødvendig. Der forventes at blive udsendt et nyhedsbrev når der er nyt vedrørende byggesagen.

Altaner mod gården:
Da renoveringsprojektet ikke er afsluttet, har bestyrelsen valgt at udskyde den ekstraordinære generalforsamling vedrørende altaner mod gården til 2018.

Sikkerhedsdøre:
Tilslutningen til fællesindkøbet var væsentligt større end forventet, og leverandøren er ved at sikre montører nok til at klare monteringen af de 111 døre.

Indretning af gården:
Der er et tydeligt behov for yderligere cykelparkering i gården, samt, pga. brandsikkerheden, et ønske om at flytte papircontainerne længere væk fra husmuren. Dette vil kræve en omprioritering gårdens nuværende indretning. Bestyrelsen har gennemgået det første udkast fra en landskabsarkitekt. På baggrund af yderligere input fra bestyrelsen, er det tanken at landskabsarkitekten skal udarbejde to egentlige forslag, som kan blive bragt til afstemning på en generalforsamling.

Varme- og brugsvandmålere
Bestyrelsen og administrator har haft et opfølgende møde med leverandøren Techem vedrørende installationen af målere. Af de 330 lejemål, er der enkelte lejligheder hvortil vi stadig mangler adgang. De beboere vil modtage en varsling fra advokaten og hvis Techem ved sidste (og 4.) forsøg ikke får adgang til lejligheden, vil der blive sendt en stævning. Det er vigtigt for foreningens forbrugsregnskab, at der monteres målere i alle lejligheder.
Ved sammenligning af Brunatas liste over målere med Techems opsatte målere, har vi registreret 6 lejligheder hvor antallet af målere er lavere end før montering. Dette skyldes ofte nedtagne radiatorer i køkken, men beboerkoordinatoren vil kontakte disse 6 lejligheder herom.
Sidst, men ikke mindst, er der ved kvalitetstjek konstateret at flere forbrugsmålere ikke er plomberet, hvilket viser sig at skyldes usikkerhed om hvem der skulle foretage denne, da målerne blev opsat ifm renoveringsarbejdet og ikke af Techems teknikere. Techem fortæller dog at systemet, som overvåger alle målere, kan fortælle hvis der pilles ved en måler. Bestyrelsen har derfor valgt ikke at forstyrre samtlige beboere med en tekniker før batterierne skal udskiftes om 7 år.

Elforsyning til garagerne
Af sikkerhedsmæssige årsager har vi fået elektrikeren til at udskifte elkabler på fællesinstallationen i garagerne. Dette arbejde er nu udført. Vi valgte at holde dette arbejde seperat fra beboernes lokale installation for at sikre kortest mulig tid til installation. Ønsker den enkelte garageejer at få udskiftet egne ledninger for egen regning, anbefaler vi, at kontakte husets elektriker Tuegaard El på telefon 2244 9810.

Ny lejer i erhvervslokale
Da fotohandleren lukker, har udlejer orienteret bestyrelsen om at der ved at blive fundet en ny lejer. Det ser vi frem til.

Genetablering efter Metrobyggeri
Metroen er ved at genetablere byrummet efter byggeriet og vi er i den forbindelse opmærksomme på at ejendommen ligeledes skal have rettet op for eventuelle skader. Et bestyrelsesmedlem har påtalt at fliserne ligger ujævnt og hækken har set bedre dage. Punktet her blev bragt op under Eventuelt og vi sørger for på næste bestyrelsesmøde til januar at klarlægge processen for udbedring af skader i samarbejde med metroselskabet.

Metrobyggeriet: Afspærring af Aksel Møllers Have

Bestyrelsen har netop været i kontakt med Metroselskabet for at få nærmere orientering afspærring af Aksel Møllers have i forbindelse med gravearbejde i vejen og fortorvet.

Her har Metroselskabet oplyst følgende:

Entreprenøren forventer ikke at spærre hele vejen af på én gang, men vil starte i enden mod Svømmehallen og bevæge sig ned mod Godthåbsvej. I de første par uger forventer vi kun at spærre vejen frem til omkring kl. 14.30 om eftermiddagen, hvor vi lægger jernplader ud, så der er passage for biler resten af eftermiddagen, aftenen og natten frem til kl. 7 næste dag. Når vi nærmer os området omkring Godthåbsvej, er det dog nødvendigt at spærre vejen af hele døgnet.

Mens vi spærrer vejen af, bliver strækningen ud for Aksel Møllers Have 18-24 åbnet for dobbeltrettet trafik. Det betyder dog, at vi inddrager et antal parkeringspladser ud for nr. 18, hvor der vil være parkering forbudt.

Sammendrag fra bestyrelsesmøde 7. sep. 2017

Sikkerhedsdøre:
Der har været stor tilslutning til køb af sikkerhedsdøre med mængderabat for foreningens medlemmer. I alt er der bestilt 111 sikkerhedsdøre, som forventes monteret i løbet af november/december. Bagger Låse vil orientere de enkelte kunder om forløbet med deres bestilte sikkerhedsdør.

Altaner mod gården:
Bestyrelsen har valgt altan.dk som samarbejdspartner til en evt. beslutning om opførsel af altaner mod gården. Beslutningen er truffet ud fra en sammenligning mellem tilbud fra henholdsvis Kontech og altan.dk, hvor der er blevet vurderet at altan.dk er den mest professionelle og pålidelige samarbejdspartner.

altan.dk er ved at forberede et detaljeret forslag til altanprojektet, som så bliver præsenteret for bestyrelsen.

Vi forventer herefter at afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal besluttes om der skal arbejdes videre mod altaner mod gården. altan.dk fremlægger projektforslag for medlemmerne.

Indkaldelse med detaljeret projektforslag sendes ud inden den ekstraordinære generalforsamling. Her vil der blive lagt vægt på, at hvert enkelt medlem af foreningen konkret kan se potentiel størrelse på altan, samt pris for netop deres lejlighed.

Vi regner desværre først med at kunne stemme om altaner til starten af 2018, da bestyrelsen pt. stadig bruger en del ressourcer på renoveringsprojektet.

Kvalitetstjek: Techem forbrugsmålere

Kære beboere

Techem har installeret både radiatormålere og forbrugsmålere (koldt og varmt) i næsten alle lejligheder. Der er enkelte beboere som har ikke har givet adgang for teknikeren og de vil modtage en estimeret regning.

Jeg har fået grønt lys fra Techem på selve installationen skulle være i orden, men vil gerne vil lave en stikprøve og vil derfor gerne bede dig tjekke 2 ting.

 1. Er der påsat nye digitale målere på alle dine radiatorer?
 2. Er forbrugsmålerne påsat og plomberet på alle dine indgående vandrør?

Send en mail din adresse og svar på ovenstående to spørgsmål til jeppe@godthaabshave.dk. Så kvitterer jeg med en adgangskode til Techems forbrugsapp, hvor du kan følge dit forbrug. Øvrige beboere modtager denne adgang inden generalforsamlingen i 2018.

Venlig hilsen
Jeppe, bestyrelsen

Kvalitetstjek: Fiberby

Kære beboere

Enkelte beboere har kontaktet mig for at nævne deres internetforbindelse havde periodiske udfald. Sådan en fejl kan skyldes flere ting, men det vigtigste er at du tager kontakt til Fiberby, så de kan holde øje med forbindelsen.

Fiberby overvåger alt udstyr i kælderen, dvs. de switche som sørger for internet til hver lejlighed. Alligevel kan der være ting, som driller videre fra switchen til din computer. Hvis du har periodiske udfald, så send fx. en mail til Fiberby hver gang du registrerer det. De vil naturligvis også gerne tale med dig, så det udstyr du har tilkoblet bliver tjekket.

Jeg ved at Fiberby gerne vil give os en rigtig god oplevelse ved skift til dem, så tag endelig kontakt support@fiberby.dk
Sæt gerne mig cc på eventuelle mails til dem, så jeg kan følge med: jeppe@godthaabshave.dk

Personligt har jeg en linie der kører markant hurtigere end ved Jaynet og en hotline, der er til at få fat i.
Fiberby har inviteret mig til at komme forbi til oktober og høre om mulighederne for at streame TV. Det glæder jeg mig til at høre mere om og jeg skal naturligvis nok holde jer opdateret.

Venlig hilsen
Jeppe, bestyrelsen

Support

+110 sikkerhedsdøre bestilles

Interessen for deltagelse i fællesindkøb af sikkerhedsdøre har været særdeles overvældende.

Torsdag den 21. september 2017 blev bestillingerne samlet og sendt til Bagger Låse og Alarm. Der er i alt bestilt 110 døre, hvilket betyder at prisen pr. dør forventes at ende på 13.063 kr. Dette må siges at være særdeles attraktivt, og et godt eksempel på hvordan ejerforeningens størrelse kan udnyttes til at opnå nævneværdig rabat til fordel for ejerforeningens medlemmer.

Skulle der være nogen medlemmer som gerne vil gøre brug af tilbuddet, og som endnu ikke har afleveret bestillingsblanketten, så er mandag den 25. september 2017 kl. 12:00 absolut sidste chance. Her vil funktionærerne samle de sidste bestillingsblanketter, hvorefter de sendes til Bagger Låse & Alarm. Bestillingsblanketter der er funktionærerne i hænde efter mandag kl. 12:00 vil vi, efter aftale med Bagger Låse & Alarm, desværre være nød til at afvise.

Venlig hilsen
Jeppe på vegne af Tais, bestyrelsen