Støj

Lejligheden er din bolig. Du bor også i en etageejendom.

Bestyrelsen henstiller til at vise hensyn til omgivelserne.
Beboer skal tage størst mulig hensyntagen til andre beboere.

Beboere må ikke generes af støjende adfærd navnlig efter kl. 18.00 søndag til torsdag og efter kl. 24.00 fredag og lørdag.

Alle døre og vinduer skal holdes lukkede, når der høres høj musik.

Der må ikke afspilles musik i fri luft på en sådan måde, at de omkringboende generes.

Moderniseringsarbejder, hamren, banken, støj fra maskiner i bygningsdele, gulvslibning etc. må kun finde sted mandag – fredag kl. 08.00 og 18.00 samt i begrænset omfang lørdag mellem kl. 10.00 og 13.00. Der må ikke finde moderniseringsarbejder sted på søn- eller helligdage.

Brug af vaskemaskiner i lejlighederne skal, af hensyn til ejendommens øvrige beboere, begrænses til kl. 7:30-21:00 på hverdage og kl. 9:00-21:00 i weekender og på helligdage.

Husdyr må holdes i mindre omfang og således, at det ikke til gene for ejendommen eller dens beboerne.