STATUS OPRYDNING

Vi har som varslet fjernet cykler mm. uden mærkat fra fællesarealerne. Det blev til 49 cykler fra gården, 53 cykler fra cykelkældre og enkelte ting fra barnevognskuret.

BEMÆRK – vi har bedt funktionærerne klippe låse på fastlåste cykler og barnevogne, som ikke er markeret. Det vil ske i morgen! (Dog senest fredag)

HVOR ER MIN CYKEL?

Har du glemt at sætte mærke på og er din cykel væk, så tjek cykelkælderen. Du skal selv afhente cyklen.

– Cykler placeret langs bygningen er samlet i cykelkælderen over for nr 20 (i venstre side).

– Cykler placeret ved varmecentralen er er samlet i cykelkælderen over for nr 6.

– Cykler fra kælderrum er samlet i kælderrummet bagerst

– Effekter fra barnevognsskuret er samlet i cykelkælderen over for nr 20 (i højre side).

Der er en del pæne cykler imellem, så vi forventer at en del af jer ikke har fået sat mærkat på. Bemærk at I nu har 3 mdr til at afhente cyklen, før den overdrages til kommunen.

Omvendt er der sat mærkater på gamle, rustne cykler, som næppe nogensinde bliver køreklare igen… vi minder derfor om, at fællesarealer ikke er til opmagasinering. Disse cykler bør opbevares i eget kælderrum – eller bortskaffes.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Billede 1: Godt 100 cykler var uden mærkat efter varslet deadline og står 3 mdr før afhentning fra kommunen.

Billede 2: Fastlåste cykler, ladcykler og barnevogne uden mærkater vil få låsen klippet og sættes ligeledes til afhentning.

Billede 3: Effekter fra barnevognsskur sat i kælderen. Autostole og løsdele til barnevogn bedes opbevaret i eget kælderrum.

Comments are Disabled