Indeklima

Klager over indvendig dug

Bestyrelsesmedlemmer, funktionærer og håndværkere er jævnligt ude for, at beboere klager over dug indvendigt på ruderne. Problemet kan med næsten 100 % sikkerhed henføres til manglende udluftning.

Udluftning

De nye vinduer gør lejlighederne meget tætte. Derfor er hvert vindue forsynet med en luftventil. Det anbefales at have mindst én ventil – og helst alle – stående helt eller delvist åben i hver side af lejligheden for at sikre tilstrækkelig udluftning. Ventilerne åbnes let ved at skubbe dem til venstre.

For at undgå indeklimaproblemer er det desuden vigtigt at lufte godt ud i lejligheden. Forbrugerrådet og indeklimaeksperter anbefaler, at man lufter grundigt ud – helst som gennemtræk – mindst to gange 10 min. hvert døgn. Herved undgås problemer med for høj luftfugtighed og de generdette medfører f.eks. skimmelsvamp. Hvis vinduerne dugger indvendigt er luftfugtigheden i lejligheden for høj, og der bør luftes ud til duggen forsvinder.

Det kan oplyses, at det er normalt, at energiruder kan dugge udvendigt (specielt om morgenen) under kraftige temperatursvingninger. Duggen forsvinder hurtigt af sig selv.

Åbne vinduer

Vi skal advare imod, at man forlader lejligheden uden at lukke vinduerne eller låse dem i udluftningsposition. Ved kraftig storm kan det øverste vindue blive revet løst af hængslerne, hvis det ikke er lukket eller fastlåst i udluftningsposition. Vinduer i stueetagen bør altid lukkes inden man forlader lejligheden af hensyn til risikoen for indbrud.