Altan

Ved brug af altanen henstiller bestyrelsen til at vise hensyn til omgivelserne.

Følgende er ikke tilladt på altanen:
A. Ophængning af tøj højere end altanværnets øverste kant.
B. Opmagasinering højere end altanværnets øverste kant.
C. At hænge noget ud over altanværnet.
D. At ryste eller lufte sengetøj, tæpper eller lignende ud over altanværnet.
E. Brug af ild eller grill.
F. At igangsætte fyrværkeri.
G. At genstande kan blæse ud over altanværnet og derved være til fare for andre.
H. At kaste genstande af nogen art, herunder diverse affald, cigaretskod eller væske fra altan.
I. Belysning på altan må ikke genere øvrige beboere.

Altanmarkiser

Ved ønske om at montere markise på sin altan, skal ejer ansøge bestyrelsen om tilladelse herom, jf. vedtægternes § 22 stk. 10, med udgangspunkt i ejerforeningens Regulativ for altanmarkiser. Efter bestyrelsen har godkendt ansøgningen, skal ejer ansøge om godkendelse hos Frederiksberg Kommune.