Elevatorer

Alle hovedopgange har elevator.

Elevatorerne er primært beregnet til personer. Uhensigtsmæssig brug – f.eks. ved transport af for tunge ting – kræver ofte serviceeftersyn og en regning. Ved genopretning af elevator efter misbrug, vil bestyrelsen vil sende regningen, der kan ligge i niveauet min. 2.000 kr., videre til lejlighedsejer.

Har brug gjort elevatoren beskidt, skal beboer sørge for at gøre elevatoren ren.

I elevatorer må de indvendige foldedøre ikke berøres under kørslen, da det kan medføre elevatorstop.
Hvis elevatorstop: Forsøg først at trykke nogle etager op eller ned. Hvis dette ikke virker, hold alarmknappen inde i mindst 5 sekunder, hvorefter der gennem mikrofon og højttaler i elevatorens loft kan tales med elevatorfirmaets alarmcentral.

Der foretages lovpligtige og automatiske test af alarmopkald en gang i døgnet. Disse opkald sker i dagtimerne, så testen forstyrrer beboerne mindst muligt.

Rygeforbud

Der er rygeforbud i elevatorerne som alle andre indendørs fællesarealer.

Færden og ophold på fællesareal

Al færden og al ophold på fællesareal er under eget ansvar.