Funktionærerne

Ved behov for akut tilkaldelse – f.eks. sprængt vandrør, elevatorstop eller lignende – uden for funktionærernes træffetid:
Ring til ejendomskontorets tlf.nr. 38 34 21 18. Dit opkald vil herefter automatisk blive viderestillet til den vagthavende funktionærs mobiltelefon.

Ejendommens funktionærer: Allan & Martin

Alle henvendelser vedr. faldstammeprojektet skal rettes til Martin.

Funktionærernes træffetid: 
Hverdage på kontoret i varmekælderen 7:00 – 7:15 og 12:00 – 12:30.
Telefonisk henvendelse i samme tidsrum på telefon 38 34 21 18.
E-mail: kontor@godthaabshave.dk