Husdyr

Husdyr må holdes i mindre omfang, og således at det ikke til gene for ejendommen eller dens beboerne, hvilket husdyrejer er ansvarlig for.

Bekendtgørelse af lov om hunde og Bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr gælder også i ejerforeningen.