Parkering

Parkeringskontrol

 • Der er kontrol af parkering i gården, og derfor er det en god idé nødvendigt at kende med reglerne herom. Parkeringskontrollen foregår døgnet rundt samtlige ugens dage. I tilfælde af ulovligt parkerede biler er det aftalt, at parkeringsvagten skal holde en observationstid på 5 minutter, inden der bliver udskrevet en p-afgift.

Ved flytning

 • Ved flytning: Henvend dig på forhånd til funktionærerne og få et midlertidigt parkeringskort. Du betaler et depositum på 500 kr. som tilbagebetales, når kortet afleveres. Parkeringskortet skal anbringes synligt i forruden for at undgå parkeringsafgift.
 • Af- og pålæsning er tilladt i maks. 15 minutter. Parkeringsskive skal anvendes, og bilen skal straks fjernes efter endt af/pålæsning. Firmaet City Parkering står for kontrol af parkering i gården. City Parkering har tilkalde telefonnr. 36 41 00 19.

De to store, med gult afmærkede, parkeringsbåse ved varmecentralen og nr. 24, er afmærket af brandvæsenet og beregnet til redningskøretøjer. I dagtimerne kan de bruges til parkering for ejerforeningens tilknyttede håndværkere og funktionær – og kun af disse.

Fast parkeringsplads

 • Det understreges, at man ikke kan få en parkeringsplads, hvis man i forvejen disponerer over en garage eller en parkeringsplads. Det fremgår tydeligt af pkt. 3 i lejekontrakten for P-plads, at hver husstand kun kan disponere over én parkeringsfacilitet (Link til lejekontrakt).
 • Du kan blive skrevet op til en parkeringsplads i gården hos Qvortrup Administration.
 • Ønsker du at ”bytte” en garage til en parkeringsplads – eller omvendt, skal du udtrykkeligt gøre opmærksom på dette ved erhvervelsen og samtidig godtgøre over for administrator og funktionærerne, at du har opsagt din nuværende garage/parkeringsplads.
 • Alle beboere med parkeringsplads i gården skal henvende sig til funktionærerne for at købe et parkeringskort, der skal opsættes i forruden. Kortet koster 100 kr.

Parkering på Frederiksberg

Cykelparkering

 • Der er tre cykelkældre under garagerne, og alle beboere har adgang vha. de elektroniske nøglebrikker. Desuden er der cykelparkering under halvtag ved nr. 30 og langs varmecentralens sider.
 • Cykelparkering foran fordørene er ikke tilladt.
 • Cykler bedes anbragt i cykelstativerne.
 • Alle beboere opfordres til at sætte deres cykler i kælderen, hvis ikke denne benyttes dagligt. Det beskytter cyklen mod vind og vejr samt giver plads til andre.

Færden og ophold på fællesareal

Al færden og al ophold på fællesareal er under eget ansvar.