Parkering

Parkeringskontrol

Parkering af køretøjer er kun tilladt i afmærkede p-båse.

Der foregår kontrol af parkering i gården, og derfor anbefaler bestyrelsen at kende reglerne herom. Parkeringskontrollen foregår døgnet rundt på samtlige ugens dage. I tilfælde af ulovligt parkerede køretøjer er det aftalt, at parkeringsvagten skal holde en observationstid på 5 minutter, inden vagten skriver en p-afgift.  Q-Park står for kontrollen og kan tilkaldes på tlf.nr. 36 41 00 19.

Af- og pålæsning er tilladt i maks. 15 minutter. Parkeringsskive skal anvendes, og køretøjet skal straks fjernes efter endt af-/pålæsning.

De to områder med gul skråmarkering ved henholdsvis varmecentralen og nr. 24 er afmærket af brandvæsenet og beregnet til redningskøretøjer. Efter aftale med funktionærerne må områderne bruges til parkering i dagtimerne.

Midlertidigt parkeringskort

Det er muligt mod et depositum at få ét midlertidigt parkeringskort pr. lejlighed ved flytning eller lejlighedsrenovering, hvis der er ledig midlertidigt parkeringskort. Parkeringskortet skal anbringes synligt i det parkeret køretøj for at undgå parkeringsafgift. Henvend dig i god tid til funktionærerne ved behov for midlertidigt parkeringskort, da der er et begrænset antal midlertidige parkeringskort.

Fast parkeringsplads

 • Der er 28 udendørs parkeringspladser samt 4 indendørs parkeringspladser (huset i gården), som kan lejes af ejerforeningen.
 • Du kan blive skrevet op til en af ovennævnte parkeringspladser hos vores administrationsselskab Qvortrup Administration.
 • For betingelser for indgåelse og oprettelse af fast parkeringsplads, se venligst lejekontrakt.
 • Lejekontrakten administreres af ejerforeningens administrationsselskab, der tager et gebyr for udarbejdelse af lejekontrakten samt diverse registreringer i deres systemer.
 • Alle beboere med udendørs parkeringsplads i gården skal have et parkeringskort, der skal sættes i forruden for at undgå parkeringsafgift. Kortet fås mod depositum hos funktionærerne.
 • Ønsker du at ”bytte” en garage til en parkeringsplads – eller omvendt, skal du udtrykkeligt gøre opmærksom på dette ved erhvervelsen og samtidig godtgøre over for administrator og funktionærerne, at du har opsagt din nuværende garage/parkeringsplads.
 • For parkeringsplads i en garage, skal du kontakte selskabet Levring & Levring A/S.

Cykelparkering

 • Der er tre cykelkældre under garageanlægget, og alle beboere har adgang vha. de elektroniske nøglebrikker. Desuden er der cykelparkering under halvtag ved nr. 30 og langs varmecentralens sider.
 • Cykelparkering foran dørene til udeareal er ikke tilladt.
 • Cykler bedes anbragt i cykelstativerne – og ikke mellem parkerede cykler i cykelstativerne.
 • Beboere, der ikke benytter deres cykler jævnligt og har den stående i gården, opfordres at sætte cyklen i cykelkælderen af hensyn til andre beboere. Så holder cyklen også længere.

Færden og ophold på fællesareal

Al færden og al ophold på fællesareal er under eget ansvar.

Parkering på Frederiksberg