Parkering

Parkeringskontrol

Parkering af køretøjer er kun tilladt i afmærkede p-båse.

Der foregår kontrol af parkering i gården, og derfor anbefaler bestyrelsen at kende reglerne herom. Parkeringskontrollen foregår døgnet rundt på samtlige ugens dage. I tilfælde af ulovligt parkerede køretøjer er det aftalt, at parkeringsvagten skal holde en observationstid på 5 minutter, inden vagten skriver en p-afgift. Firmaet City Parkering står for kontrollen. City Parkering kan tilkaldes på tlf.nr. 36 41 00 19.

Af- og pålæsning er tilladt i maks. 15 minutter. Parkeringsskive skal anvendes, og køretøjet skal straks fjernes efter endt af-/pålæsning.

De to områder med gul skråmarkering ved henholdsvis varmecentralen og nr. 24 er afmærket af brandvæsenet og beregnet til redningskøretøjer. Efter aftale med funktionærerne må områderne bruges til parkering i dagtimerne.

Midlertidigt parkeringskort

Det er muligt at få ét midlertidigt parkeringskort pr. lejlighed ved flytning eller lejlighedsrenovering, hvis der er ledig midlertidigt parkeringskort. Du skal betale et depositum på 500 kr., der tilbagebetales, når kortet afleveres. Parkeringskortet skal anbringes synligt i det parkeret køretøj for at undgå parkeringsafgift. Henvend dig i god tid til funktionærerne ved behov for midlertidigt parkeringskort, da der er et begrænset antal midlertidige parkeringskort.

Fast parkeringsplads

  • Der er 28 udendørs parkeringspladser samt 4 indendørs parkeringspladser (huset i gården), som kan lejes via ejerforeningen.
  • Du kan blive skrevet op til en af ovennævnte parkeringspladser hos vores administrationsselskab Qvortrup Administration.
  • For betingelser for indgåelse og oprettelse af fast parkeringsplads, se venligst lejekontrakt.
  • Alle beboere med udendørs parkeringsplads i gården skal henvende sig til funktionærerne for at købe et parkeringskort, der skal sættes i forruden for at undgå parkeringsafgift. Kortet koster 100 kr.
  • Ønsker du at ”bytte” en garage til en parkeringsplads – eller omvendt, skal du udtrykkeligt gøre opmærksom på dette ved erhvervelsen og samtidig godtgøre over for administrator og funktionærerne, at du har opsagt din nuværende garage/parkeringsplads.
  • For parkeringsplads i en garage, skal du kontakte selskabet Levring & Levring A/S.

Cykelparkering

  • Der er tre cykelkældre under garageanlægget, og alle beboere har adgang vha. de elektroniske nøglebrikker. Desuden er der cykelparkering under halvtag ved nr. 30 og langs varmecentralens sider.
  • Cykelparkering foran dørene til udeareal er ikke tilladt.
  • Cykler bedes anbragt i cykelstativerne – og ikke mellem parkerede cykler i cykelstativerne.
  • Alle beboere opfordres til at sætte deres cykler i cykelkælderen, hvis cyklerne ikke benyttes dagligt. Det beskytter cyklen mod vind og vejr samt giver plads til andres cykler.

Færden og ophold på fællesareal

Al færden og al ophold på fællesareal er under eget ansvar.

Parkering på Frederiksberg