Hobbyrum

I ejendommen findes et hobbyrum med arbejdsborde etc.

Rummet ligger i kælderen mellem elevator til nr. 12 og til nr. 14.

Rummet stilles under beboernes beskyttelse. Ting, der efterlades, henligger på eget ansvar.

Bestyrelsen henstiller til, at beboerne rydder op efter sig, så hobbyrummet er klar til beboere, der vil benytte rummet efterfølgende.

Ejerforeningens husorden gælder også for hobbyrummet.

Rygeforbud

Der er rygeforbud i hobbyrummet som alle andre indendørs fællesarealer.

Færden og ophold på fællesareal

Al færden og al ophold på fællesareal er under eget ansvar.