Altaner mod gården

Bestyrelsen og et arbejdsudvalg under bestyrelsen med deltagelse af beboere arbejder på mulighed for at få monteret altaner mod gården.

Ejendommen er bevaringsværdig, og altanerne må derfor ikke forringe ejendommens samlede æstetiske udtryk.
Frederiksberg Kommune har oplyst, at Kommunen kan kræve et bestemt mønster af altaner i et konkret projekt. Dvs. en godkendelse kan betinges af, at konkrete altaner fjernes i projektet.

Frederiksberg Kommune vurderer ansøgning om at opsætte altaner i forhold til den gældende lokalplan, ejendommens bevaringsværdi og en helhedsvurdering af gener på naboejendomme.

Rammerne for projektet er

  • Frederiksberg Kommunes altanmanual med tillæg,
  • at det er en individuel tilvalgsordning dvs. det er enkelte medlem, som beslutter, om vedkommende vil have en altan, og
  • at altanbyggeriet alene betales af de medlemmer, som vil have en altan.

I 2021 udsendte altanudvalget et spørgeskema, for dels at få en fornemmelse af hvordan interessen fordeler sig i ejendommen, og dels hvilke krav/forventninger der evt. er til disse altaner. Besvarelserne i spørgeskemaet er ikke på nogen måde bindende, men bidrager alene til at give os et overblik. Vi fik besvarelser fra ca. 50% af medlemmerne, enten elektronisk eller på papir. Hvordan besvarelserne fordeler sig, kan ses af vedlagte.

Du kan følge fremdriften i projektet ved at abonnere på nyhedsbreve fra ejerforeningen.

Spørgsmål og svar til altanprojektet