Vaskerier og tørrerum

Vaskerier, tørre- og strygerum skal efter brug efterlades ryddelige og rengjorte.

Vaskeriernes placering

Vaskeri 1: Godthåbsvej
Vaskeri 2: ved nr. 6
Vaskeri 3: ved nr. 18
Vaskeri 4: ved nr. 30.

Vaskeri AVaskeri B

Vask i ejendommens 4 vaskerier er forbeholdt ejendommens beboere.

Vasketid

Vasketid kan reserveres i tidsrummet 8-20 via det elektroniske reservationssystem (se vejledning længere nede på siden).
Dog kan maskinerne startes fra kl. 7.30 for første vask, og den sidste vask skal afsluttes senest kl. 21.30. Det betyder, at første og sidste vaskereservation er af længere varighed end de mellemliggende vaskereservationer.

 • Vaskereservation er på 2 timer på maskine et og to (de to længst til venstre, hvor der er tre maskiner).
 • I vaskeri 2 og 3 er der desuden en “chancemaskine”, der ikke kan reserveres.
 • Er en vaskereservation ikke taget i brug efter 10 min., kan andre beboere disponere over reservationen.
 • Der skal være minimum en ½ time tilbage af vaskereservationen for at en vask kan startes.

Vaskereservation

Vaskereservation foregår enten via de elektroniske touchskærme i vaskerierne, eller via internettet.
Vejledning i vaskereservation kan læses HER.

For at komme ind på reservationssiden på internettet, skal du i adresselinjen på din internetbrowser skrive “vask.godthaabshave.dk”, eller også kan du finde et direkte link HER, eller nederst på ejerforeningens hjemmesiden under “Nyttige links”.

Vejledning i internetreservation kan læses HER.

Du skal ligeledes have et brugernavn og en adgangskode klar, når du vil reservere via internettet.
Dem får du udskrevet i vaskeri nr. 2, på printeren til venstre for skærmen, ved at indsætte dit vaskekort under skærmen og trykke på “Kvittering”.

Tørretumbler

Tørretumbler kan ligeledes reserveres via det elektroniske vaskereservationssystem – dog en time forskudt (har man f.eks. reserveret vask kl. 10-12 kan man reservere tørretumbler kl. 11-13).

Tørrerum

 • reserveres ved at sætte en hængelås med tydelig adresseoplysning på reservationstavlen i vaskeriet for den pågældende månedsdag, du ønsker at begynde at bruge tørrerummet. Hængelåsen skal sidde til og med reservationens udløb. Ønsker du tørresummet aflåst under tørringen, skal du bruge endnu en hængelås med tydelig adresseoplysning, de døgn du har tørrerummet.
  Er tørrerummet ikke ledigt til din reservation, henvend dig til pågældende lejlighed, der bloker din adgang til dit reserveret tørrerum.
 • reserveres for to døgn – enten fra kl. 9.00 eller fra kl. 18.00.
 • skal være tilgængelig senest kl. 9.00 eller kl. 18.00 efter 2 døgn,
 • kan benyttes af andre beboere efter kl. 9.30/18.30, hvis reservationen ikke er taget i brug.

I vaskerierne er opsat en skinne på reservationstavlen, hvor beboere kan parkere deres hængelås, når låsen ikke er i brug.

Strygerulle

Strygerullen i tørrerum 2 ved vaskeri 2.

Beboere, der ønsker at rulle sit tøj, skal være opmærksom på, at der kan være behov at reservere rummet, hvis beboere vil være sikker på at have adgang til rullerummet til rulning.

Betaling for vask og tørretumbler

Betaling foregår med betalingskort af typen Miele logic og opkræves via din fællesudgift.

Betalingskort/Vaskekort bestilles hos funktionærerne. Leveringstiden er ca. 1 uge.

Priser

 • Vask: 15 kr.
 • Tørretumbling: 5 kr. (15 min.)
 • Strygning: 10 kr. (45 min).

Ved spørgsmål vedrørende betjening af maskinerne m.v. samt ved maskinstop kontaktes funktionærerne.
Fejl ved maskine skal straks meddeles til funktionærerne.

Rygeforbud

Der er rygeforbud i vaskerier og tørrerum som alle andre indendørs fællesarealer.

Færden og ophold på fællesareal

Al færden og al ophold på fællesareal er under eget ansvar.