Vaskerier og tørrerum

Vaskerier, tørre- og strygerum skal efter brug efterlades ryddelige og rengjorte.

Vaskeriernes placering

Vaskeri 1 (V1): I kælderen ved elevator til nr. 37 (Godthåbsvej)
Vaskeri 2 (V2): I kælderen ved elevator til nr. 6 (Aksel Møllers Have)
Vaskeri 3 (V3): I kælderen ved elevator til ved nr. 18 (Aksel Møllers Have)
Vaskeri 4 (V4): I kælderen ved elevator til ved nr. 30 (Aksel Møllers Have)

Vaskeri AVaskeri B

Vask i ejendommens 4 vaskerier er forbeholdt ejendommens beboere.

Reservation af vaskemaskiner og tørretumblere
Reservation kan ske via touchskærmene i vaskerierne, via internettet eller via mobilapp (App Store, Google Play).

Aktuelle ledige tider i vaskerierne (kan kun ses i http).

Login oplysninger til reservationssystem via internettet:
Forening: godthåbshave
Afdeling: vaskeri1, vaskeri2, vaskeri3 eller vaskeri4

How to do-vejledning til reservation, internet, app og betaling, kortfattet (pdf)

Introvideo til betjening af betalings- og reservationssystem (YouTube video).
Introvideo til opsætning af app til betalings- og reservationssystem (YouTube video)

Vejledning til betjening af panel på vaskemaskine og terminalen (pdf)
Quick guide (pdf)
Brugervejledning (pdf)

Vaskemaskine

 • Vaskemaskinerne i V2-V4 kan bruges i tidsrummet kl. 7:30-21:30. Vaskemaskinerne i V1 kan bruges og reserveres døgnet rundt.
 • Vaskemaskine et og to kan reserveres for 2 timer. Første reservation er kl. 8-10, og sidste reservation er kl. 18-20. Vaskemaskine et og to er de to længst til venstre. Hvor der er tre vaskemaskiner, er tredje vaskemaskine en “chancemaskine”, der ikke kan reserveres.
 • Der må reserveres maks. 2 vaskemaskiner pr. brik pr. lejlighed. Ved denne maksimumsreservation skal der vælges først én vaskemaskine, dernæst yderligere én vaskemaskine.
 • Er en vaskereservation ikke taget i brug 10 min. efter reservationsstart eller efter endt vask, frigives reservationen, så andre beboere disponere over den resterende vasketid.

Det er muligt at centrifugere gratis på program 9 på alle vaskemaskiner.

Tørretumbler

 • Tørretumblerne i V2-V4 kan bruges i tidsrummet kl. 7:30-21:30. Tørretumbleren i V1 kan bruges og reserveres døgnet rundt.
 • En tørretumbler kan reserveres for 2 timer. Første reservation er kl. 9-11, og sidste reservation er kl. 19-21. Det betyder, at en tørretumbler kan reserveres en time forskudt ift. en vaskereservation, f.eks. reserveret vask kl. 10-12 og reserveret tørretumbler kl. 11-13.
 • Tørretumbleren har en starttur på 5 min. med mulighed for at vælge yderligere ture af 5 min.
 • Er en tørretumbler ikke taget i brug 10 min. efter reservationsstart eller efter endt tumbling, frigives reservationen, så andre beboere disponere over den resterende tørretid.

Tørrerum

 • reserveres ved at sætte en hængelås med tydelig adresseoplysning på reservationstavlen i vaskeriet for den pågældende månedsdag, du ønsker at begynde at bruge tørrerummet. Hængelåsen skal sidde til og med reservationens udløb. Ønsker du tørresummet aflåst under tørringen, skal du bruge endnu en hængelås med tydelig adresseoplysning, de døgn du har tørrerummet.
  Er tørrerummet ikke ledigt til din reservation, henvend dig til pågældende lejlighed, der blokerer din adgang til dit reserveret tørrerum.
 • reserveres for to døgn – enten fra kl. 9.00 eller fra kl. 18.00.
 • skal være tilgængelig senest kl. 9.00 eller kl. 18.00 efter 2 døgn,
 • kan benyttes af andre beboere efter kl. 9.30/18.30, hvis reservationen ikke er taget i brug.

I vaskerierne er opsat en skinne på reservationstavlen, hvor beboere kan parkere deres hængelås, når låsen ikke er i brug.

Strygerulle

Strygerulle findes i tørrerum 2 ved vaskeri 2.

Beboere, der ønsker at rulle sit tøj, skal være opmærksom på, at der kan være behov at reservere rummet, hvis beboere vil være sikker på at have adgang til rullerummet til rulning.

Betaling for vask og tørretumbling

Brik
Betaling registreres med din vaskebrik og opkræves via fællesudgift.

Priser

 • Vask: 15 kr.
 • Tørretumbling: 2 kr. (5 min.)
 • Strygning: 10 kr. (45 min.)

Det er muligt at tilkøbe flere vaskebrikker pr. lejlighed. Vaskebrikker købes hos funktionærerne.

Ved spørgsmål vedrørende betjening af maskinerne m.v. samt ved maskinstop kontaktes funktionærerne.
Fejl ved maskine skal straks meddeles til funktionærerne.

Rygeforbud

Der er rygeforbud i vaskerier og tørrerum som alle andre indendørs fællesarealer.

Færden og ophold på fællesareal

Al færden og al ophold på fællesareal er under eget ansvar.