Fælles faciliteter

Under dette menupunkt kan du læse, hvordan du kan og bør bruge ejerforeningens fælles faciliteter.