Sammendrag fra bestyrelsesmøde 24/1-2018

Renoveringsprojektet
Det er besluttet, at der skal udføres yderligere kvalitetskontrol, og der ventes en afklaring om resultaterne af denne kontrol i uge 7 – dvs. medio februar. Først herefter kan byggeudvalget vurdere, hvordan når der kommer en endelig afslutning af faldstammeprojektet. Bestyrelsen er bevist om, at beboerne afventer det endelige regnskab. Men samtidig er det vigtigt, at projektet først afsluttes, når det er sikret, at arbejdet lever op til gældende standarder. Bestyrelsen udsender et særskilt nyhedsbrev, når resultaterne af kvalitetskontrollen foreligger.

Antallet af ansatte funktionærer er tilbage på to, idet Niels er stoppet som planlagt. Martin varetager sit normale arbejde, samtidig med at han koordinerer det afsluttende forløb på renoveringsarbejdet.

Altaner mod gåden
Arbejdet med forslag om altaner mod gården er udskudt til renoveringsprojektet er endeligt afsluttet. Bestyrelsen håber at kunne præsentere et forslag ved en ekstraordinær generalforsamling efter sommerferien.

Montering af sikkerhedsdøre
Monteringen er i fuld gang, med tilfredse og mindre tilfredse kunder til de nye sikkerhedsdøre. Ejerforeningen har alene forhandlet en mængerabat hjem, og montering af dør og en håndværksmæssig tilfredsstillende afslutning er en sag mellem de enkelte beboere og Bagger Låse & Alarm. Derfor opfordrer bestyrelsen køberne af sikkerhedsdøre til at kontrollere, at dørene er leveret i henhold til aftale og Bagger Låse & Alarm opmærksom på eventuelle fejl og/eller mangler.

Dørkarme skal males
Dørkarmene er som aftalt leveret i hvid – og ikke i grøn, som de skal være i Aksel Møllers Have eller brun, som de skal være på Godthåbsvej. Maling til dørkarmene kan afhentes hos funktionærerne. Ejendommens maler kan male karmene udvendig for 400 kr. inkl. moms. Malerarbejdet skal bestilles inden 15. marts hos funktionærerne.

Ekstra sikkerhedsnøgler
I forbindelse med udskiftning til sikkerhedsdøre opfordrer bestyrelsen beboerne til at deponere en nøgle hos funktionærerne. Nøglerne opbevares i et forsikringsgodkendt pengeskab. Derved sikres mulighed for adgang til lejlighederne ved akut brug for dette – fx i forbindelse med vandskade.
I tilfælde af glemt nøgle kan funktionærerne kun træffes indenfor normal træffetid. Derfor opfordrer bestyrelsen, at man deponerer en ekstranøgle hos fx en nabo eller lignende. Ekstra nøgler kan bestilles hos Bagger Låse her:
http://bestil.bagger-laase.dk/

Dørskilte på nye døre
Bestyrelsen har ingen holdning til design af nyt dørskilt. Men for at sikre en vis ensartethed, foreslår bestyrelsen at man bestiller et nyt dørskilt her:

http://www.mitnavneskilt.dk/produkter/33-moderne-skilte/408-sort-skilt-med-hvid-tekst-aflangt-/
(Sort skilt (45 mm x 220 mm) med hvid skrift. Skiltet monteres et par centimeter under dørspionen).

Status fra internet leverandør
Netværket, leveret af Fiberby, har en oppetid på 99,9% til serveren i kælderen. Der er 188 lejligheder tilsluttet netværket. Det svarer til 55 %, hvilket er lavere end andre foreninger, som er tilsluttet Fiberby. Derfor vil Fiberby lave en kampagne med bl.a. mulighed for praktisk hjælp til tilslutning, dvs. support på ejendommen. Der vil blive udsendt information i forbindelse med generalforsamlingen.

Rengøringsaftale
Bestyrelsen ser på en genforhandling af kontrakten til en mindre reduktion af prisen – uden kvaliteten af rengøringen falder. Rengøringsarbejdet synliggøres ved at ophænge sedler i opgangene.

Tørrerum
Bestyrelsen opfordrer til at reglerne for brug af tørrerum respekteres, og at man kun aflåser et tørrerum, man har reserveret. Bestyrelsen indskærper, at hængelåse uden adresse fjernes af funktionærerne. Der skal fremgå adresse på både lås på reservationstavle og lås til selve vaskerummet.

Nye erhverv i ejendommen
Efter fotohandleren ud mod Godthåbsvej er lukket, overtages lokalerne af pr. 1. februar af Loop Food. Konceptet er salg af såkaldt kvalitets take-away mad. En forudsætning er, at der ikke kommer lugtgener for ejendommens beboere. Maden forventes ikke at blive tilberedt i forretningen, hvorfor der heller ikke er tænkt at installere udsugning som f.eks. pizzeriaet har. Det Rene Brød ventes i øvrigt at tage lokalerne på hjørnet af Aksel Mølles Have og Godthåbsvej i brug i marts.

Ny indretning af gården
Et udvalg under bestyrelsen arbejder sammen med et arkitektfirma om forslag til ny indretning af gården. Forslag til ændret indretning af gården skyldes et tydeligt behov for yderligere cykelparkering, samt et ønske om at flytte papircontainerne længere væk fra husmuren pga. brandsikkerhed. Yderligere cykelparkering kræver at fordelingen af pladsen i gården ændres.

Endeligt forslag præsenteres for medlemmerne ved den kommende generalforsamling.

Forslag til generalforsamling 2018
Skal være sendt til bestyrelsen seneste 15. marts. Generelforsamlingen ventes afholdt i slutningen af april. Indkaldelse fremsendes snarest.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 21. marts.

Comments are Disabled