Vand og varme

Vandforbrug

Vandforbruget i Godthåbs Have ligger i underkanten af det man kunne forvente i en ejendom af vores størrelse og forekommer nogenlunde stabilt. Men med den udvikling der er – og navnlig har været i prisen på vand – er der grund til at være særdeles årvågen for at kunne holde denne omkostning nogenlunde i ro.

Radiatorer

Til orientering sker udskiftning af radiatorer først, når de er utætte. Hvis du gerne vil have skiftet radiatorer før – og er indstillet på selv at betale en del af udgiften – kan du kontakte funktionærerne. I så fald betaler ejendommen materialer (radiatorens pris), og du betaler arbejdsløn i forbindelse med udskiftningen.

Ejendommens blikkenslager og funktionærerne henstiller, at beboerne “skruer på” termostatventilerne på radiatorerne jævnligt i fyringssæsonen – uden for varmesæsonen bør man sætte ventilerne på “5” eller “maks.” Derved undgår man, at de sætter sig fast.

VVS

Hvis beboerne – efter aftale med funktionærerne – anvender andre end ejendommens faste håndværkere, henstilles det, at man sørger for at åbne for alle ventiler igen efter endt arbejde.

Afløb fra køkken og bad

Hvert år har vi et antal oversvømmelser på badeværelser, fordi vandlåsen i gulvet er tilstoppet. Det påhviler den enkelte ejer selv at sørge for, at vandlåsen er renset og fri for hår m.v. I den forbindelse er det vigtigt at du sørger for, at der er en rist øverst i vandlåsen, som du kan tage op og rense med en stålbørste eller lignende. Er der ikke en rist, kan du købe en hos funktionærerne.

Det er beboernes egen udgift at rense afløb fra køkkenvask og afløb fra bad og håndvask i badeværelse til faldstammen. Dog vil funktionærerne i første omgang forsøge at rense lettere for­stoppelser med ejendommens motorsplit. Vedligeholdelsen af køkkenafløbet, inkl. vandlås og samtlige rør førende fra køkkenvasken til faldstammen, er ligeledes beboerens egen udgift.