Hjælp til sommerfesten lørdag d. 11/8

I forbindelse med sommerfesten har vi brug for hjælp til følgende ting:

  • Samling/opsætning af telt, pavilloner, borde og stole / lørdag d. 11/8 kl. 9-11 – jo flere vi er, jo hurtigere går det. Der plejer at være god underholdningsværdi i at samle teltet ;o)
  • Pynt af telt, borde mv. / lørdag d. 11/8 kl. 15-16
  • Nedtagning af telt, borde og stole samt oprydning / søndag d. 12/8 kl. 9.30-11.00
  • Derudover har vi allerede 2 personer, som har meldt sig til at bage kager til festen. Vi kunne godt bruge et par stykker mere.

Tilmelding skal ske hurtigst muligt til Alice Juhl – ring eller send sms på tlf. 26 22 47 04 eller skriv en mail på ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Vel mødt – vi er næsten 100 tilmeldte til festen :o)

Hilsen Bestyrelsen

——————————————————————————-

Help wanted for the summer party Saturday Aug. 11th

We need help with the following things for the summer party:

  • Building / setup of the tent, tables, and chairs / Saturday, 11/8 at. 9-11 – the more we are, the faster it goes. There is always a good laugh when building the tent – so many parts ;o)
  • Decoration of tent, tables etc. / Saturday, 11/8 at. 15-16
  • Talking the tent down again, tables and chairs down in the basement / Sunday, 12/8 at. 9:30 to 11:00
  • In addition, we already have 2 people who have signed up to bake cakes for the party. We could use a few more on the baking team.

Registration must be made to Alice Juhl as soon as possible – call or text on tel. 26 22 47 04 or write an email: ejerforeningen@godthaabshave.dk.

See you at the party – we are almost 100 registered for the party: o)

Regards the Board

Comments are Disabled