Gårdhaven

Gårdhaven består af tre områder – to større og en mindre.
Alle områder har et antal borde og bænke.

I hver af de to store områder er der to parasoller.
Brugerne skal efterlade parasollen i parasolfoden. Parasollen skal slås ned og bindes, så parasollen kan holde længere.
Før brug opfordrer bestyrelsen til egenkontrol af parasollen, inden I sætter jer.
Brug ikke parasollen på dage med stærk vind/vindstød.

Det midterste område er der en legeplads målrettet børn i alderen 0-6 år.

Retningslinjer ved sammenkomster i gårdhaven

  • Adfærden i forbindelse med en sammenkomst i ejerforeningens gårdhave skal være i overensstemmelse med ejerforeningens husorden.
  • Det ikke er tilladt beboere at reservere hele eller dele af gårdhaven og/eller gårdhaveinventar. Gårdhaven, -møbler mv. skal være tilgængelig for alle beboere.
  • Der skal være en ansvarlig beboer, der står for sammenkomsten.
  • Hvis der skal grillsteges, skal der bruges udstyr ”på ben.” Det er ikke tilladt at grille direkte på ejerforeningens græsplæne, haveborde eller havebænke.
  • Der må ikke afspilles musik på en sådan måde, at de omkringboende generes.
  • Gårdhaven må ikke benyttes til toiletbesøg. Brug toilet i huset i gården.
  • Sammenkomster på fællesarealer skal ophøre senest kl. 23.
  • Der skal ryddes op samme aften samt være efterkontrol dagen derpå senest kl.10.
  • Hvis der konstateres skader på ejerforeningens ejendom efter sammenkomsten, vil ansvarlig beboer blive præsenteret for en regning.

Færden og ophold på fællesareal

Al færden og al ophold på fællesareal er under eget ansvar.