Vaske- og opvaskemaskiner

Vaskemaskiner er tilladt i køkkener.

Vaskemaskiner på badeværelser er ikke tilladt uden bestyrelsens skriftlige tilladelse.
For indeværende giver bestyrelsen ikke tilladelser til vaskemaskiner på badeværelser.

Hvis ejere ønsker at installere vaskemaskiner, skal disse installeres i de rum, hvor der oprindeligt har været køkken eller bad.

Opvaskemaskine må installeres, så længe afløbet fra opvaskemaskinen er tilsluttet vandlåsen under køkkenvasken.

Retningslinjer for installation af vaske- og opvaskemaskiner

Med henvisning til Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer NP197N tabel 4.5.6. (krav om hurtig afbrydelse af vandforbindelse ved oversvømmelse) skal alle private vaske- og opvaskemaskiner monteres med lovlig afløbsbakke samt waterbloc vandsikring af autoriseret VVS installatør for beboerens regning.