Bestyrelsen

Du skal kontakte ejerforeningens bestyrelse, når det drejer sig om:

  • Forslag til ændring af vedtægterne eller husordenen
  • Forslag til vedligeholdelsesarbejder af fælles anliggender
  • Moderniseringsplaner, der kræver bestyrelsen til godkendelse, jf. vedtægternes § 22 stk. 8
  • Forandringer udenfor ejerlejligheden, herunder på altanen, jf. vedtægternes § 22 stk. 10
  • Udlejning af lejlighed, jf. vedtægternes § 24 stk. 3 og 4
  • Ansøgning om vaskemaskiner på badeværelser, jf. husorden stk. 6
  • Klage over funktionærer, administrator, bestyrelsesmedlemmer eller aktører entreret af bestyrelsen.

Bestyrelsens træffetid:
Du kan skrive til bestyrelsen på e-mail ejerforeningen@godthaabshave.dk. Vi forsøger at svare inden for en uge.
Bestyrelsen kan træffes telefonisk eller på kontoret ved varmekælderen efter aftale.

Bestyrelsen består af følgende personer - pr. 20. april 2023:

BilledeNavn & AdressePå valg
Formand:
Jacob Hegstrup
Aksel Møllers Have 6, 5. th.
2024
Næstformand:
Natasja Aastrand Jørgensen
Aksel Møllers Have 22, 3. TH
2024
Alice Juhl
Aksel Møllers Have 12. 1. TV
2025
Dorte Munk-Petersen
Aksel Møllers Have 4, 6. TV
2025
Christian Schlegel
Aksel Møllers Have 18, 2. tv.
2025
Kasper Husted Oeverdick
Aksel Møllers Have 16, ST TH
2024
Niels Tradsfeldt
Aksel Møllers Have 18, 2. TH
2024