Bestyrelsen

Du skal kontakte ejerforeningens bestyrelse, når det drejer sig om:

  • Forslag til ændring af vedtægterne eller husordenen
  • Forslag til vedligeholdelsesarbejder af fælles anliggender
  • Moderniseringsplaner, der kræver bestyrelsen til godkendelse, jf. vedtægternes § 22 stk. 8
  • Forandringer udenfor ejerlejligheden, herunder på altanen, jf. vedtægternes § 22 stk. 10
  • Udlejning af lejlighed, jf. vedtægternes § 24 stk. 3 og 4
  • Ansøgning om vaskemaskiner på badeværelser, jf. husorden stk. 6
  • Klage over funktionærer, bestyrelsesmedlemmer, administrator.

Bestyrelsens træffetid:
Du kan skrive til bestyrelsen på e-mail ejerforeningen@godthaabshave.dk.
Bestyrelsen kan træffes telefonisk eller på kontoret ved varmekælderen efter aftale.

Bestyrelsen består af følgende personer - pr. september 2021:

BilledeNavn & AdressePå valg
René Tarby (Formand)
Aksel Møllers Have 18, 6. TH
2022
Alice Juhl (Næstformand)
Aksel Møllers Have 12, 1. TV
2023
Dorte Munk-Petersen
Aksel Møllers Have 4, 6. TV
2023
Nicolai Honoré
Aksel Møllers Have 14, 5. TV
2023
Natasja Aastrand Jørgensen
Aksel Møllers Have 22, 3. TH
2022
Kasper Husted Oeverdick
Aksel Møllers Have 16, ST TH
2022
Niels Tradsfeldt
Aksel Møllers Have 18, 2. TH
2022