Udlejning

Lejligheden må udlejes på følgende betingelser, jf. vedtægternes § 24:

  1. Medlemmer må ikke udleje enkelte værelser eller hele ejerlejligheden på en måde, så der bor flere beboere i en beboelseslejlighed, end der er værelser i den, og ejerlejligheden må ikke få karakter af klublejlighed.
  2. Hvis en ejerlejlighed udlejes i sin helhed har EF GODTHÅBS HAVE samme beføjelser over for lejeren med hensyn til krænkelse af de forpligtelser der påhviler denne, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og EF GODTHÅBS HAVE kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, evt. sideløbende med ejerlejlighedsejeren.
  3. Enhver lejer af en ejerlejlighed skal gøres opmærksom på bestemmelsen i punkt 2 ved oplysning herom i lejekontrakten. Herudover skal oplysninger om udlejningen, dens længde og information om lejers navn og kontaktoplysninger samt om eventuelle ændringer i ejers kontaktoplysninger fremsendes til bestyrelsen forud for udlejningen.
  4. Ved udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed, skal medlemmet senest samtidig med lejeforholdets begyndelse sende kopi af lejekontrakten til bestyrelsen.
  5. Korttidsudlejning begrænses op til 4 separate udlejninger og maksimalt for sammenlagt 30 dage i alt pr. kalenderår, Ejeren skal senest samtidig med hver udlejnings begyndelse underrette ejerforeningens bestyrelse om udlejningen, lejerens navn og kontaktoplysninger samt lejeperiodens længde.

Hvis du påtænker at udleje din ejerlejlighed – måske fordi du rejser til udlandet et år eller lignende – er det vigtigt at finde en lejer, der ikke giver problemer i forhold til naboer i ejendommen. Bestyrelsen har igennem mange år haft gode erfaringer med, at ejendomsmæglerfirmaet Irving Jensen & Co. på Godthåbsvej 45 er gode til at finde lejere, der er problemløse i den forstand, at de er bekendt med og overholder husorden og vedtægter og opretholder et godt forhold til deres nye naboer. Derfor anbefaler Bestyrelsen, at du kontakter Irving Jensen & Co., 38880244 eller info@irvingjensen.dk,  hvis du skal udleje din ejerlejlighed.

Spørgsmål om udlejning kan rettes til bestyrelsen på ejerforeningen@godthaabshave.dk.