Sammendrag fra konstituerende bestyrelsesmøde 2/5-2018

Konstituering

Bestyrelsen har konstitueret sig, og består af følgende medlemmer:

  • René Tarby, formand
  • Alice Juhl, næstformand
  • Anne Rohde
  • Jeppe Holst
  • Michael Graae
  • Niels Munkebo Christensen
  • Niels Tradsfeldt

På Ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Kontakt -> Bestyrelsen’ kan du se den nye bestyrelsen. Det er nu også muligt at kontakte bestyrelsen direkte via mail på: ejerforeningen@godthaabshave.dk– Vi forsøger at svare indenfor 1 uge.

Da halvdelen af bestyrelsen, herunder formanden, er nye i bestyrelsesmedlemmer, gennemgår vi en overgangsproces på det formelle og praktiske område. Bestyrelsens første prioritet er, at komme op i gear og håndtere de mest nødvendige og presserende sager.

Sommerfest
Også i år vil bestyrelsen arrangere en sommerfest i vores grønne gård for beboerne.
Sommerfesten er planlagt til lørdag d. 11. august.
Sæt kryds i kalenderen og tag din nabo med.
Der kommer yderligere information i løbet af sommeren.

Fællesgrillen
Fællesgrillen bliver tændt op over sommeren.
Det gode majvejr har betydet, at grillen allerede er taget i brug.
Alle beboere, ejere som lejere, er velkomne og skal blot selv medbringe mad, drikke og godt humør. Ældre kan få hjælp til grillen. Bestyrelsen informerer, når næste fællesgrill arrangement finder sted.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag d. 31. maj.

Der arbejdes på referat fra Generalforsamlingen. Desuden arbejdes der videre i forhold til renoveringssagen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Comments are Disabled