Sammendrag fra bestyrelsesmøde 31. maj 2017

Altaner mod gården
Bestyrelsen drøftede to indkomne tilbud. Her blev det besluttet at indhente svar på en række supplerende spørgsmål til tilbudsgiverne. Det drejer sig bla. om særlige tekniske forhold for de øvre etager i ejendommen, læskærme, belægning på ydersiden. Deadline er 31. august, hvorefter de indkomne tilbud vil blive vurderet til et bestyrelsesmøde i september.

Det valgte forslag til projekt vil blive præsenteret ved en ekstraordinær generalforsamling i efteråret, hvor foreningens medlemmer skal beslutte, om der skal gås videre med udarbejdelse af detailprojekt. Det enkelte medlem skal individuelt beslutte, om man vil tilkøbe altaner.

Derefter søges om byggetilladelse hos Frederiksberg Kommune.

Næste bestyrelsesmøde er til september

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Comments are Disabled