Nyt fra bestyrelsen – Reparation af varmesystemet

For English version, see below.

Martin oplyser her tirsdag, at reparationsarbejdet med varmesystemet går efter planen. Hvis ikke der sker uforudsete hændelser under det videre arbejde, forventer han, at varmen gradvist vil vende tilbage i radiatorerne onsdag d. 13. december sidst på dagen/først på aftenen.

Beboerne anmodes om at skrue helt op for termostaterne på radiatorerne senest onsdag. Derved kan varmeforsyningen reetableres hurtigst muligt ved opstarten.

Hvis der skulle være radiatorer, som ikke virker efter genstarten af varmeforsyningen, kan det skyldes luft i systemet. Kontakt i givet fald venligst funktionærerne.

 

 NEWS FROM THE BOARD – Heating System Repair

Martin reports here on Tuesday that the repair work on the heating system is progressing as planned. If there are no unforeseen incidents during the ongoing work, he expects that the heat will gradually return to the radiators on Wednesday, December 13th, late in the day/early in the evening.

Residents are requested to turn the thermostats on the radiators all the way up by Wednesday at the latest. This will help to quickly reestablish the heating supply when it starts up again.

If there are radiators that do not work after the restart of the heating supply, it may be due to air in the system. In that case, please contact the staff.

Comments are Disabled