Porte

Der findes to porte med adgang til og fra gården. Portene er lukket døgnet rundt.

Porten ved Aksel Møllers Have nr. 28 mod Bjarkesvej

Porten kan benyttes af alle typer trafikanter.

Portens/lågens funktion

  • Porten aktiveres med de 2 nøglebriklæsere, der er placeret længst væk fra porten i begge ender af passagen.
  • Lågen aktiveres med de 2 nøglebriklæsere, der sidder tættest på lågen/porten.
  • Porten kan desuden aktiveres med en fjernbetjening, der kan købes hos funktionærerne.
  • Når lågen er aktiveret, kan porten ikke samtidig aktiveres, og omvendt kan lågen ikke aktiveres, når porten er aktiveret.

Portens sikkerhedsfunktioner

Porten er udstyret med sikkerhedsfunktioner, for at opnå optimal beskyttelse for dem der benytter porten/låge.

  • Der er placeret et sæt fotoceller på begge sider af porten, ca. en halv meter over jorden. Hvis disse fotoceller aktiveres ved at nogen/noget ”bryder” strålen imellem dem, vil porten stoppe og køre tilbage til den position, den kom fra.
  • Der er monteret en scanner på hver side af porten, der aktiveres, hvis der befinder sig nogen ”ikke-kendte” objekter i portens bevægelsesbane. Porten vil herefter stoppe og køre tilbage til den position, den kom fra.
  • Når porten er i bevægelse, er der en advarselslampe, der blinker gult.

Porten ved Aksel Møllers Have nr. 2

Porten kan ikke benyttes bilister.

Porten aktiveres med nøglebriklæsere.

Færden og ophold på fællesareal

Al færden og al ophold på fællesareal er under eget ansvar.