Kælderen

I kælderen finder du

Brandsikkerhed

Der må ikke stilles barnevogne, cykler, planter, flasker, møbler m.v. i kælderen, da disse er flugtveje.
Ting, der trods forbuddet er henstillet i opgangene, vil straks uden ansvar for ejerforeningen blive fjernet og derefter bortskaffet på grund af risiko for brand.
Funktionærerne er blevet pålagt at kontakte beboere – der trods disse sikker­hedsregler alligevel henstiller affald og andet materiale i kælderen – og give disse beboere en påmindelse om ejerforeningens regler om brandsikkerhed.

Brandfarlig væsker, flaskegas og lign. må ikke opbevares i kælderrum.

Der er rygeforbud i hele kælderarealet uanset rum som alle andre indendørs fællesarealer.

For yderligere at minimere risikoen for brand – og indbrud – i ejendommen henstiller bestyrelsen til, at beboerne sørger for at holde dørene i og til fællesarealer lukket.

Færden og ophold på fællesareal

Al færden og al ophold på fællesareal er under eget ansvar.