Altaner mod gården

Bestyrelsen og et arbejdsudvalg under bestyrelsen med deltagelse af beboere arbejder på mulighed for at få monteret altan mod gården.

Ejendommen er bevaringsværdig, og altanerne må derfor ikke forringe ejendommens samlede æstetiske udtryk.
Frederiksberg Kommune har oplyst, at Kommunen kan kræve et bestemt mønster af altaner i et konkret projekt. Dvs. en godkendelse kan betinges af, at konkrete altaner fjernes i projektet.

Rammerne for projektet er

  • Frederiksberg Kommunes politiker, retningslinjer og holdninger til altaner i byrum,
  • at det er en individuel tilvalgsordning dvs. det er enkelte medlem, som beslutter, om vedkommende vil have en altan, og
  • at altanbyggeriet alene betales af de medlemmer, som vil have en altan.

Projektet skal godkendes af medlemmerne ved en generalforsamling.

Du kan følge fremdriften i projektet ved at abonnere på nyhedsbreve fra ejerforeningen.