Altan

Ved brug af altanen henstiller bestyrelsen til at vise hensyn til omgivelserne.

Tørring af tøj/grillstegning/afspilning af musik o.l. på altanerne er ikke tilladt.

Fodring af dyr må ikke finde sted fra ejendommens altaner.