Vedligeholdelsesplan

2020-2021

Vedligeholdelsesplanen for dette foreningsår afventer ordinær generalforsamling.

2019-2020

  • Rensning af aftrækskanaler – udført
  • Brandsikring – udført
    (Udskiftning af automatiske brandalarmanlæg (ABA), udskiftning er detektorerne på bagtrapperne fra termiske detektorer til røgdetektorer, udskiftning af sprinklerhoveder, trykprøvning af sprinkleranlæg)
  • Maling af garageporte – udført
  • Etablering af toilet i gården – udført
  • Opsætning af håndtag med greb på døre mod gården – udført