Vand og varme

Vandforbrug

Vandforbruget i Godthåbs Have ligger i underkanten af det man kunne forvente i en ejendom af vores størrelse og forekommer nogenlunde stabilt. Men med den udvikling der er – og navnlig har været i prisen på vand – er der grund til at være særdeles årvågen for at kunne holde denne omkostning nogenlunde i ro.

Bestyrelsen præciserer, at det på nuværende tidspunkt ikke er attraktivt at indføre vandmålere i lejlighederne af følgende grunde:

Der skal i givet fald installeres minimum 5 vandmålere i hver lejlighed. Én vandmåler koster ca. 1000 kr. inkl. installering og skal udskiftes ca. hvert 5-10 år. Udgifterne til etablering og vedligeholdelse samt aflæsning af vandmålere vil blive langt dyrere end den givne vandbesparelse i adskillige år fremover.

I de fleste lejligheder med badekar skal fliserne brydes ned omkring badekarret for at komme ind til det sted, vandrørene bliver ført ind i baderummet. Vandrørene skal derefter omlægges, så vandmålerne kan placeres så de er synlige og kan aflæses let.

De fleste armaturer på badeværelserne skal udskiftes i forbindelse med etableringen af vandmålerne. Alternativt kan vandmålerne på badeværelset anbringes bag armaturet samt under håndvasken. Dette vil medføre, at der skal installeres yderligere 2 vandmålere, så der bliver 7 eller flere vandmålere i de fleste lejligheder.

Det er let at forestille sig de ulemper og de økonomiske omkostninger, der vil være forbundet med denne omlægning. Argumentet om at opnå en mere “retfærdig” fordeling af udgifterne til vandforbrug ved etablering af vandmålere, skal opvejes mod udgifterne til etablering, aflæsning og vedligeholdelse af vandmålere.

Vandspild

Sammen med den årlige varmemåleraflæsning i september måned bliver det tillige registreret, hvilke beboere der havde løbende vandhaner og cisterner. Disse beboere får besked om omgående at få et VVS-firma til at reparere de utætte installationer.

Det kan oplyses fra Frederiksberg Vandforsyning, at med de nuværende vandpriser kan følgende utætte installationer koste:

én konstant løbende vandhane: op til 4.500 kr. årligt
ét utæt toilet (uro på overfladen): op til 12.000 kr. årligt
ét utæt toilet der tapløber: op til 90.000 kr. årligt

Under indtryk af disse foruroligende beløbsstørrelser, skal bestyrelsen hermed indtrængende anmode alle beboere om straks at få repareret utætte installationer når de opstår. Desuden vil bestyrelsen bruge sin beføjelse til at lade utætte installationer reparere for beboerens regning, hvis det konstateres, at enkelte beboere trods påbud undlader at lade utætheder reparere.

Radiatorer

Til orientering sker udskiftning af radiatorer først, når de er utætte. Hvis du gerne vil have skiftet radiatorer før – og er indstillet på selv at betale en del af udgiften – kan du kontakte funktionærerne. I så fald betaler ejendommen materialer (radiatorens pris), og du betaler arbejdsløn i forbindelse med udskiftningen.

Ejendommens blikkenslager og funktionærerne henstiller, at beboerne “skruer på” termostatventilerne på radiatorerne jævnligt i fyringssæsonen – uden for varmesæsonen bør man sætte ventilerne på “5” eller “maks.” Derved undgår man, at de sætter sig fast.

VVS

Hvis beboerne – efter aftale med funktionærerne – anvender andre end ejendommens faste håndværkere, henstilles det, at man sørger for at åbne for alle ventiler igen efter endt arbejde.

Afløb fra køkken og bad

Hvert år har vi et antal oversvømmelser på badeværelser, fordi vandlåsen i gulvet er tilstoppet. Det påhviler den enkelte ejer selv at sørge for, at vandlåsen er renset og fri for hår m.v. I den forbindelse er det vigtigt at du sørger for, at der er en rist øverst i vandlåsen, som du kan tage op og rense med en stålbørste eller lignende. Er der ikke en rist, kan du købe en hos funktionærerne.

Det er beboernes egen udgift at rense afløb fra køkkenvask og afløb fra bad og håndvask i badeværelse til faldstammen. Dog vil funktionærerne i første omgang forsøge at rense lettere for­stoppelser med ejendommens motorsplit. Vedligeholdelsen af køkkenafløbet, inkl. vandlås og samtlige rør førende fra køkkenvasken til faldstammen, er ligeledes beboerens egen udgift.

Varmeregnskab

Efter varmeaflæsningen udarbejder firmaet Brunata en kontrolrapport. Heraf fremgår det som regel, at et lille antal beboere i ejendommen trods flere henvendel­ser nægter aflæserne adgang. Derfor er der for disse beboere blevet fastsat et varmeforbrug til et gennemsnitsforbrug for en tilsvarende lejlighed med et tillæg af 15 %. I gentagelsestilfælde fastsættes varmen til det maksimale varmeforbrug for en tilsva­rende størrelse lejlighed med et tillæg af yderligere 15 %.

For at undgå kedelige diskussioner om varmeregningens størrelse efter aflæsningen og fremsendelse af varmeopgørelsen skal det præciseres, at beboeren selv bør aflæse varmemålerne inden aflæseren kommer. En evt. klage skal fremkomme umiddelbart efter aflæsningen og mens aflæseren er i lejligheden. Efterfølgende er det i praksis umuligt at komme igennem med en klage, fordi det er “påstand mod påstand.”

Kontrolmanual for varmemålere

Beboerne vil kunne se en kontrolmanual for varmefordelingsmålere – udarbejdet af firmaet Brunata – hos funktionærerne.