Parkering

Parkeringskontrol

 • Der er kontrol af parkering i gården, og det er derfor nødvendigt at være bekendt med reglerne herom. Parkeringskontrollen foregår døgnet rundt samtlige ugens dage. I tilfælde af ulovligt parkerede biler er det aftalt, at parkeringsvagten skal holde en observationstid på 5 minutter, inden der bliver udskrevet en p-afgift.

Ved flytning

 • Ved flytning: Henvend dig på forhånd til funktionærerne og få et midlertidigt parkeringskort. Du betaler et depositum på 500 kr. som tilbagebetales, når kortet afleveres. Parkeringskortet skal anbringes synligt i forruden for at undgå parkeringsafgift.
 • Af- og pålæsning er tilladt i maks. 15 minutter. Parkeringsskive skal anvendes, og bilen skal straks fjernes efter endt af/pålæsning.Firmaet City Parkering står for kontrol af parkering i gården. City Parkering har tilkalde telefonnr. 36 410019.De to store, med gult afmærkede, parkeringsbåse ved varmecentralen og nr. 24, er afmærket af brandvæsenet og beregnet til redningskøretøjer. I dagtimerne kan de bruges til parkering for ejeforeningens tilknyttede håndværkere og funktionær – og kun af disse.

Fast parkeringsplads

 • Det understreges, at man ikke kan få en parkeringsplads, hvis man i forvejen disponerer over en garage eller en parkeringsplads. Det fremgår tydeligt af pkt. 3 i lejekontrakten for P-plads, at hver husstand kun kan disponere over én parkeringsfacilitet (Link til lejekontrakt).
 • Du kan blive skrevet op til en parkeringsplads i gården hos Qvortrup Administration.
 • Ønsker du at ”bytte” en garage til en parkeringsplads – eller omvendt, skal du udtrykkeligt gøre opmærksom på dette ved erhvervelsen og samtidig godtgøre over for administrator og funktionærerne, at du har opsagt din nuværende garage/parkeringsplads.
 • Alle beboere med parkeringsplads i gården skal henvende sig til funktionærerne for at købe et parkeringskort, der skal opsættes i forruden. Kortet koster 100 kr.

Garage

 • Det understreges, at man ikke kan få en garage, hvis man i forvejen disponerer over en garage eller en parkeringsplads. Det fremgår tydeligt af pkt. 3 i lejekontrakten for P-plads, at hver husstand kun kan disponere over én parkeringsfacilitet. (Link til lejekontrakt)
 • Du kan blive skrevet op til en garage hos Levring & Levring: Tlf. 35 27 29 00.
 • Ønsker du at ”bytte” en garage til en parkeringsplads – eller omvendt, skal du udtrykkeligt gøre opmærksomt på dette ved erhvervelsen og samtidig godtgøre over for administrator og funktionærerne, at du har opsagt din nuværende garage/parkeringsplads.

Parkering på Frederiksberg

Cykelparkering

 • Der er tre cykelkældre under garagerne, og alle beboere har adgang vha. de elektroniske nøglebrikker. Desuden er der cykelparkering under halvtag ved nr. 30 og langs varmecentralens sider.
 • Cykelparkering foran fordørene er ikke tilladt.
 • Cykler bedes anbragt i cykelstativerne.
 • Der bliver foretaget cykeloprydning efter behov. Det foregår ved at funktionærerne lægger manila-mærker i postkasserne som inden en angivet dato skal være påsat cyklerne. Ikke markerede cykler bliver samlet ind og sat i cykelkælder. Er de ikke efterspurgt i tre måneder, bliver de afleveret til politiet.
 • Alle beboere opfordres til at sætte deres cykler i kælderen, hvis ikke denne benyttes dagligt. Det beskytter cyklen mod vind og vejr samt giver plads til andre.