Parkering

Parkeringskontrol

Der foregår kontrol af parkering i gården, og derfor anbefaler bestyrelsen at kende reglerne herom. Parkeringskontrollen foregår døgnet rundt samtlige ugens dage. I tilfælde af ulovligt parkerede biler eller motorcykler er det aftalt, at parkeringsvagten skal holde en observationstid på 5 minutter, inden vagten udskriver en p-afgift. Firmaet City Parkering står for kontrol af parkering i gården. City Parkering har tilkalde tlf.nr. 36 41 00 19.

Af- og pålæsning er tilladt i maks. 15 minutter. Parkeringsskive skal anvendes, og bilen skal straks fjernes efter endt af/pålæsning.

De to store, med gult afmærkede, parkeringsbåse ved varmecentralen og nr. 24, er afmærket af brandvæsenet og beregnet til redningskøretøjer. I dagtimerne kan de bruges til parkering for ejerforeningens tilknyttede håndværkere og funktionær – og kun af disse.

Ved flytning

Det er muligt at få et midlertidigt parkeringskort ved flytning. Henvend dig i god tid til funktionærerne herom. Du betaler et depositum på 500 kr., der tilbagebetales, når kortet afleveres. Parkeringskortet skal anbringes synligt i forruden for at undgå parkeringsafgift.

Fast parkeringsplads

  • Der er 28 udendørs parkeringspladser samt 4 indendørs parkeringspladser (huset i gården), som kan lejes via ejerforeningen.
  • Du kan blive skrevet op til en af ovennævnte parkeringspladser hos vores administrationsselskab Qvortrup Administration.
  • Det understreges, at man ikke kan få en parkeringsplads, hvis man i forvejen disponerer over en garage eller en parkeringsplads. Det fremgår tydeligt af pkt. 3 i lejekontrakten for p-plads, at hver lejlighed kun kan disponere over én parkeringsfacilitet (Link til lejekontrakt).
  • Alle beboere med udendørs parkeringsplads i gården skal henvende sig til funktionærerne for at købe et parkeringskort, der skal sættes i forruden. Kortet koster 100 kr.
  • Ønsker du at ”bytte” en garage til en parkeringsplads – eller omvendt, skal du udtrykkeligt gøre opmærksom på dette ved erhvervelsen og samtidig godtgøre over for administrator og funktionærerne, at du har opsagt din nuværende garage/parkeringsplads.
  • For parkeringsplads i en garage, skal man kontakte selskabet Levring & Levring A/S.

Cykelparkering

  • Der er tre cykelkældre under garageanlægget, og alle beboere har adgang vha. de elektroniske nøglebrikker. Desuden er der cykelparkering under halvtag ved nr. 30 og langs varmecentralens sider.
  • Cykelparkering foran dørene til udeareal er ikke tilladt.
  • Cykler bedes anbragt i cykelstativerne.
  • Alle beboere opfordres til at sætte deres cykler i kælderen, hvis cyklerne ikke benyttes dagligt. Det beskytter cyklen mod vind og vejr samt giver plads til andres cykler.

Færden og ophold på fællesareal

Al færden og al ophold på fællesareal er under eget ansvar.

Parkering på Frederiksberg