Husdyr

Husdyr må holdes i mindre omfang, og således at det ikke til gene for ejendommen eller beboerne.

Bekendtgørelse af lov om hunde og Bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr gælder også i ejerforeningen.