Støj

Lejligheden er din bolig. Du bor også i en etageejendom.
Bestyrelsen henstiller til at vise hensyn til omgivelserne.

Moderniseringsarbejder, hamren, banken, støj fra maskiner i bygningsdele, gulvslibning etc. må kun finde sted mandag – fredag kl. 08.00 og 18.00 samt i begrænset omfang lørdag mellem kl. 10.00 og 13.00. Der må ikke finde moderniseringsarbejder sted søndag og på helligdage.

Brug af radioer, båndoptagere, musikinstrumenter, og andre mekaniske instrumenter skal ske med størst mulig hensyntagen til andre beboer.

Brug af vaskemaskiner i lejlighederne skal, af hensyn til ejendommens øvrige beboere, begrænses til kl. 7:30-21:00 på hverdage, og kl. 9:00-21:00 i weekender og på helligdage.

Husdyrhold i begrænset omfang er tilladt, forudsat det sker uden gene for de øvrige beboere.