Sammendrag fra bestyrelsesmøde 7/11-2017

Renoveringsprojektet:
Projektet er ikke afsluttet endnu. Der er bl.a. udtaget et antal destruktive prøver i forbindelse med en uafhængig kvalitetskontrol iværksat af byggeudvalget. Resultatet af disse prøver foreligger ikke endnu. Bestyrelsen er fuldt ud klar medlemmernes ønske om at projektet og byggeregnskabet bliver afsluttet snarest muligt. Dette er et forståeligt ønske, dog håber bestyrelsen på forståelse for at den ekstra kvalitetskontrol anses som nødvendig. Der forventes at blive udsendt et nyhedsbrev når der er nyt vedrørende byggesagen.

Altaner mod gården:
Da renoveringsprojektet ikke er afsluttet, har bestyrelsen valgt at udskyde den ekstraordinære generalforsamling vedrørende altaner mod gården til 2018.

Sikkerhedsdøre:
Tilslutningen til fællesindkøbet var væsentligt større end forventet, og leverandøren er ved at sikre montører nok til at klare monteringen af de 111 døre.

Indretning af gården:
Der er et tydeligt behov for yderligere cykelparkering i gården, samt, pga. brandsikkerheden, et ønske om at flytte papircontainerne længere væk fra husmuren. Dette vil kræve en omprioritering gårdens nuværende indretning. Bestyrelsen har gennemgået det første udkast fra en landskabsarkitekt. På baggrund af yderligere input fra bestyrelsen, er det tanken at landskabsarkitekten skal udarbejde to egentlige forslag, som kan blive bragt til afstemning på en generalforsamling.

Varme- og brugsvandmålere
Bestyrelsen og administrator har haft et opfølgende møde med leverandøren Techem vedrørende installationen af målere. Af de 330 lejemål, er der enkelte lejligheder hvortil vi stadig mangler adgang. De beboere vil modtage en varsling fra advokaten og hvis Techem ved sidste (og 4.) forsøg ikke får adgang til lejligheden, vil der blive sendt en stævning. Det er vigtigt for foreningens forbrugsregnskab, at der monteres målere i alle lejligheder.
Ved sammenligning af Brunatas liste over målere med Techems opsatte målere, har vi registreret 6 lejligheder hvor antallet af målere er lavere end før montering. Dette skyldes ofte nedtagne radiatorer i køkken, men beboerkoordinatoren vil kontakte disse 6 lejligheder herom.
Sidst, men ikke mindst, er der ved kvalitetstjek konstateret at flere forbrugsmålere ikke er plomberet, hvilket viser sig at skyldes usikkerhed om hvem der skulle foretage denne, da målerne blev opsat ifm renoveringsarbejdet og ikke af Techems teknikere. Techem fortæller dog at systemet, som overvåger alle målere, kan fortælle hvis der pilles ved en måler. Bestyrelsen har derfor valgt ikke at forstyrre samtlige beboere med en tekniker før batterierne skal udskiftes om 7 år.

Elforsyning til garagerne
Af sikkerhedsmæssige årsager har vi fået elektrikeren til at udskifte elkabler på fællesinstallationen i garagerne. Dette arbejde er nu udført. Vi valgte at holde dette arbejde seperat fra beboernes lokale installation for at sikre kortest mulig tid til installation. Ønsker den enkelte garageejer at få udskiftet egne ledninger for egen regning, anbefaler vi, at kontakte husets elektriker Tuegaard El på telefon 2244 9810.

Ny lejer i erhvervslokale
Da fotohandleren lukker, har udlejer orienteret bestyrelsen om at der ved at blive fundet en ny lejer. Det ser vi frem til.

Genetablering efter Metrobyggeri
Metroen er ved at genetablere byrummet efter byggeriet og vi er i den forbindelse opmærksomme på at ejendommen ligeledes skal have rettet op for eventuelle skader. Et bestyrelsesmedlem har påtalt at fliserne ligger ujævnt og hækken har set bedre dage. Punktet her blev bragt op under Eventuelt og vi sørger for på næste bestyrelsesmøde til januar at klarlægge processen for udbedring af skader i samarbejde med metroselskabet.

Comments are Disabled