Ændret indretning af gården

Bestyrelsen arbejder på en ændret indretning af gården. Dette handler primært om at flytte affaldscontainerne længere væk fra husmuren efter anbefaling fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) af hensyn til øget brandsikkerhed samt behov for yderligere cykelparkering.

Der kan også være andre problemstillinger i gården, som det giver mening at se på i forbindelse med arbejdet med en ændret indretning af gården.

Fra beboere har bestyrelsen modtaget en lang række idéer, som vil indgå i bestyrelsens arbejde med indretning af gården.

Du kan følge fremdriften i projektet ved at abonnere på nyhedsbreve fra ejerforeningen.