Nyt fra Bestyrelsen – maj 2020

For English version, see below.

Ny ejendomsfunktionær
Bestyrelsen har ansat Rasmus Jensen som ejendomsfunktionær pr. 1. maj til at erstatte for Allan, der valgte at stoppe.

Rasmus, der er 37 år, har bl.a. erfaring som servicetekniker og med vedligehold af udendørsarealer samt med kundekontakt.

Tag godt imod Rasmus.

Når vi siger goddag til Rasmus, siger vi også farvel til vores voksenpraktikant Gaba, der havde sidste arbejdsdag torsdag den. 30. april. Bestyrelsen takker Gaba for godt samarbejde, god service overfor beboerne samt godt og samvittighedsfuldt udført arbejde i ejendommen og ønsker ham alt det bedste for fremtiden.

Ejendomsfunktionærerne og COVID-19
Mandag d. 11. maj genåbner ejendomskontoret for fysisk fremmøde og holder igen åbent kl. 7:00-7:15 og kl. 12:00-12:30.

Du vil møde ejendomsfunktionærerne i kontortiden under halvtaget ved huset i gården, fordi der fortsat ikke vil være adgang for beboere i varmekælderen. Husk at holde afstand mellem hinanden.

Ejendomsfunktionærerne må igen komme i lejlighederne, men husk at holde afstand.

Husk, at passe på jer selv og hinanden.


New caretaker
The Board has hired Rasmus Jensen as caretaker as from May 1st to replace Allan who chose to stop.

Rasmus, who is 37 years old, has experience as a service technician and with maintenance of outdoor areas and with customer contact.

Please join the Boared in welcoming Rasmus.

When we say goodbye to Rasmus, we also say goodbye to our adult trainee Gaba, who had last working day on Thursday April 30th. The board thanks Gaba for good cooperation, good service to the residents and good and conscientious work done on the property and wishes him all the best for the future.

The Caretakers office and COVID-19
Monday, May 11th, the Caretakers office will reopen for physical attendance and will be open again at 7:00-7:15 AM and 12:00-12:30 PM.

You will meet the Caretakers during office hours under canopy of the house in the courtyard, because there will still be no access for residents in the office. Remember to keep distance between each other.

The Caretakers may again come into the apartments, but remember to keep your distance.

Remember, take care of yourself and each other.

Comments are Disabled