Lynnedslaget – opdatering

For English version, see below.

Denne information er den sidste opdatering om følgerne af lynnedslaget den 31. august.
Fremadrettet er det kun de berørte opgange, der vil få en opdatering på de forhold, som berør dem.

Internet
Vores internetudbyder Fiberby melder normal drift af internetforbindelsen i ejendommen.
Hvis du mener, du har problemer med din internetforbindelse, så ring til Fiberby’s Kundeservice:
Tlf.nr. 33 23 00 99 – man-fre kl. 10.00-18.00, lør kl. 10.00-14.00.

Fællesantennen
Fællesantennen virker igen.

Elevatorerne
Elevatoren i nr. 2 og nr. 6 er oppe at køre igen.
Elevatoren i nr. 35 er fortsat ude af drift. Der arbejdes på højtryk for at få den op at køre igen.

Låsesystemet inkl. den lille port
Låsesystemet til nr. 2, nr. 4 og Godthåbsvej virker desværre ikke endnu. Det hele hænger sammen – elektrikeren har afventet Fiberby, før de kunne gå i gang, og låsefirmaet kan ikke gå i gang, før elektrikeren er færdig. Fiberby er færdig, elektrikeren er i gang og bliver, hvis alt går vel, færdig fredag den 6. sept. og så kan låsefirmaet gå i gang. Vi satser på, at låsesystemet virker igen i begyndelsen af næste uge.

Nøglebrikker
Det er ikke muligt få lavet nøglebrikker hos funktionærerne, før låsesystemet virker igen.

Den store port
Portfirmaet kommer fredag den 6. sept. og tilse skaden på den store port. Afventer status.

 


English version

This information is the last update on the effects of the lightning strike on August 31.
Henceforth only affected entrances will receive an update.

Internet
Our internet service provider Fiberby reports normal operation of the Internet connection in the property.
If you believe, you have problems with your Internet connection, call Fiberby’s Customer Service:
Phone number. 33 23 00 99 – Mon.-Fri. 10 AM to 6 PM, Sat. 10 AM to 14 PM.

Community antenna
The community antenna works again.

Lifts
The elevator in no. 2 and no. 6 is up and running again.
The elevator in No. 35 remains out of service. A hard job is done to make the lift works again.

The locking system incl. the small gate
Unfortunately, the lock system for No. 2, No. 4 and Godthåbsvej does not work yet. It’s all connected – the electrician has been waiting for Fiberby before they could start, and the locking company can’t start until the electrician is done. Fiberby is finished, the electrician is working on the issue and, if all goes well, will be finished on Friday, September 6, and then the locking company can get started. We are aiming for the locking system to work again at the beginning of next week.

Electronic key
It is not possible to get electronic key by the caretakers until the locking system works again.

The big gate
The gate company will arrive on Friday, September 6, and inspect the damage on the large gate. Pending status.

Comments are Disabled