Haveprojektet

I forbindelse med Metrobyggeriet, er der oprettet en ”Nabopulje” hvor det er muligt at søge midler til at forskønne/forsøde omgivelserne for de støjplagede beboer.
Læs her flere detaljer vedr. Nabopuljen

Ejerforeningen har søgt en bid af denne pulje og har fået bevilget kr. 625.000 inkl. moms til fornyelse/forskønnelse af vores haveanlæg.

Bestyrelsen har bedt en havearkitekt komme med et oplæg til hvordan vi kunne forandre haven.

Dette oplæg blev brugt som udgangspunkt, da beboerne i ejerforeningen d. 8/7-14 på et møde i gården, havde mulighed for at komme med forslag til ændringer.
På dette møde var der hovedsageligt negative tilkendegivelser i forhold til projektet; men heldigvis også ros til de tre bestyrelsesmedlemmer der har drevet haveprojektet.

Efter dette beboermøde, og et opfølgende møde med havearkitekten, er der blevet enighed om havens udseende, som fremgår af tegningen længere nede på denne side.
(Tryk på billedet med musen, så åbnes det i et større format i et nyt vindue).

 • Beplantning mod vejen skal ikke medtages i denne omgang
 • Legeområdet i område 4 flyttes til den sydlige ende af område 3. Borde/bænke bevares som de er.
 • Legebakke ca. 1,5 m høj som allerede angivet
 • Der skal være fliseareal under borde/bænkesættene, ikke under de bænke som står alene. Ved borde/bænke sæt formes beplantningen, så den giver lidt ’læ’. Espalier blev nævnt.
 • Container vendeplads i område 2 i hjørnet skal med. Mål 4,8 x 2 plus kantsten
 • Der skal også etableres en opholdsplads i område 2 i det østlige hjørne der vender ud mod porten. Der skal samtidig etableres en ’skærm’, så man kan sidde nogenlunde ugenert, da der er meget trafik ind og ud af porten i hjørnet.
 • I beskrivelsen står der at skal fliser under pergola. Det er der i forvejen, men der skal fliser under det nye borde/bænkesæt i hjørnet (som tidligere nævnt)
 • Der står i dag to paradisæbler i den sydlige ende af område 3. De skal flyttes.
 • I område 3 fjernes de tre guldregn. De vælter. Erstattes af noget andet i denne ende. De to andre guldregn i område 3 bevares.
 • Der skal etableres 2 faste grillpladser, hvor folk kan stå med deres egen grill. (for at undgå brændemærker på borde og i græsplænen). Skal være så store så to familier kan grille, uden at genere hinanden.
 • I det nordøstlige hjørne af område 3 hvor de tre guldregn fjernes skal der være et borde/bænkesæt.
 • I område 3 er der to eksisterende borde/bænkesæt. Der skal være to til.
 • I område 4 er der to eksisterende borde/bænkesæt. Der skal være to til.
 • Der skal slyngplanter op ad pergola.
 • Der skal to nye æbletræer, og de må være med flere sorter. Det ene i nordøstlige hjørne af område 3
 • Hvis der er penge til det til sidst skal der plantes op ad eksisterende hegn ved opholdspladser.

Haveplan_samlet

 

 

 

 

Comments are Disabled