Driftsinformation

                                                           Frederiksberg d.13.06.2024

Normal drift.