Driftsinformation

                                                           Frederiksberg d. 29.08.2023

Normal drift.