Driftsinformation

                                                           Frederiksberg d.11.04.2024

Normal drift.