Miljøundersøgelse

Som forberedelse til det kommende renoveringsarbejde i ejendommen, er der blevet foretaget en undersøgelse for evt. forekomst af miljøskadelige stoffer i ejendommen.
Dette er gjort for at sikre, at de håndværkere der skal udføre renoveringsarbejdet, håndterer eventuelle miljøfarlige stoffer korrekt, både af hensyn til dem selv og til ejendommens beboere.
Undersøgelsen viste, at der findes Bly og PCB i begrænsede mængder, bl.a. i noget af den maling der er blevet brugt i ejendommen, formentlig helt tilbage til hvor ejendommen blev bygget.

Den samlede miljørapport kan læses her: Rambølls miljøundersøgelse.
(Dette er et meget stort dokument som med fordel kan hentes ned på PC’en/tablet inden det åbnes.
Højreklik på linket herover, og tryk på “gem link/destination som”).

På baggrund af miljørapporten, har bestyrelsen udarbejdet et infoblad for vedligeholdelse i lejlighederne, som kan læses her: Infoblad_beboere

Mvh
Bestyrelsen