Kommende køber ?

Siden 2016 er der undergået en større renovering af rørføringer og faldstammer i hele ejendommen. Renoveringen forventedes afsluttet i december 2016, og varede ca. fire uger for hver lejlighed, hvor køkken, toilet og bad ikke kan benyttes. I stedet blev der henvist til private mobile bad og toiletter i gården. Renoveringen er finansieret af ejerne ud fra de enkelte lejligheders fordelingstal. Ejerne har kunnet vælge, om de vil finansiere ved kontant betaling eller via fælleslån med en tilbagebetaling på 10 eller 15 år. Lånet kan indfries af de enkelte ejere efter ønske.
Pga uforudsete kvalitetsproblemer af coatingen i en række faldstammer i ejendommen er renoveringssagen i sommeren 2018 endnu ikke afsluttet. Foreningens bestyrelse, administrator og rådgivere arbejder nu på en færdiggørelse af  projektet i en tilfredsstillende kvalitet. For yderligere info henvises til afsnittet nyhedsbreve under punktet Renovering. 

Af ressourcemæssige hensyn kan ejerforeningens bestyrelse desværre ikke tilbyde at besvare spørgsmål fra potentielle nye medlemmer af ejerforeningen. For yderligere oplysninger henvises til de øvrige dele af denne hjemmeside.
Ejendommens dokumenter kan du finde HER
Supplerende dokumenter bør rekvireres via pågældende ejendomsmægler.

Efter gennemførelse af en gennemgribende renovering i begyndelsen af årtusindet af ejendommens udvendige klimaskærm, herunder udskiftning af tag og vinduer samt renovering af facader og altaner, har det pga. store afdrag på lån og renteudgifter været nødvendigt at være meget tilbageholdende med afholdelse af væsentlige vedligeholdelsesarbejder.
I oktober 2010 var alle foreningens lån i forbindelse med denne renovering tilbagebetalt.

Bestyrelsen har i foråret 2014 fået udarbejdet en tilstandsrapport og en vedligeholdelsesplan, som kan ses HER.