Lydmåling

Ejerforeningen har investeret i en lydmåler, der er opsat og kalibreret af det akkrediterede måleinstitut Delta. Lydmåleren er fra mandag den 23/7-12 indstillet til at lægge målinger ud hvert minut. Det giver meget nøjagtige målinger dagen igennem.

15.1.13 Godthåb Haves støjmåler er meget avanceret. Alligevel har Tilsynsmyndigheden fra Frederiksberg Kommune konsekvent stillet spørgsmålstegn ved vores målinger og støjmålerens placering. Dette er specielt blevet aktuelt, fordi vi har målt støjniveauer siden midten af november hvoraf det fremgår, at støjen i perioder ligger mellem ca. 85 dB og ekstreme 99,2,dB, når der bores. Det er bemærkelsesværdigt, at CMTs støjmåler siden midten af november ikke har registreret disse voldsomme støjniveauer. Derfor har bestyrelsen taget kontakt til det akkrediterede støjmålerfirma Delta, der har gennemmålt vores støjmåler og konstateret, at den måler korrekt. Der skal blot korrigeres en anelse for reflektioner fra facaden. Kommunen harcellerer endvidere over, at målingerne ikke er “midlet” – dvs at gennemsnittet af de mest støjende 8 timer i perioden fra kl. 7.00 til 18.00 er fundet. Vi har derfor fået formlen til at “midle” resultaterne, og de bliver “midlet”, når støjen tydeligt overstiger de ubærlige 83 dB. På trods af de klare overskridelse af de nye støjgrænser i nov/dec., der truer beboenes velfærd i Godthåbs Have, er tilsynsmyndigheden i Frederiksberg Kommune passiv over for indsigelser. Man “undersøger sagen” og kræver “handleplaner” – men handler ikke. Påstandene om, at der er “fejl” ved vores støjmåler og dens målinger kan nu tilbagevises, måske Frederiksberg Kommne skulle koncentrere sig om at føre tilsyn med Metroselskabet og entreprenøren CMT og deres støjmåler. Efter midten af november kan CMTs støjmåler tilsyneladende ikke måle niveauer over 83/84 dB. Se sammenstillen mellem Godthåb Haves støjmåler og CMTs, hvor der er op til 16-17 dBs forskel HER

Se støjmålinger fra 12. oktober 2013 og frem Klik HER
Se støjmålinger fra 1. juli 2013 og frem Klik HER
Se støjmålinger fra 1. maj 2013 og frem Klik HER

Se støjmålinger fra 1. marts 2013 og frem Klik HER
Se
støjmålinger fra 1. feb. 2013 og frem Klik HER
Se
støjmålinger fra 1. jan 2013 og frem Klik HER