Posts By Henrik

Tilbud på sikkerhedsdøre

Bestyrelsen har taget initiativ til at foretage et koordineret indkøb af sikkerhedsdøre til lejlighederne, og derved opnået en fin rabat, der variere efter antallet af bestillinger.

Se vedhæftede tilbud der indeholder information om pris og bestilling.
Tilbud om sikkerhedsdøre fra Prolock, august 2017

M.v.h.
Bestyrelsen

NYHEDSBREV NR. 10

Nu er nyhedsbrev nr.10 udkommet.
Dette omhandler den fejlretning af reliningen, som det desværre er nødvendigt at foretage.
Udover nyhedsbrevet ligger også Rambølls notat vedr. fejlretningen under menupunktet “Nyhedsbreve”.

Nyhedsbrev nr. 10

Rambølls notat vedr. fejlretningen.

M.v.h.
Bestyrelsen

NYHEDSBREV NR. 9

Nyhedsbrev nr. 9, og det sidste i rækken, er nu udkommet og omdelt til beboerne.

Nyhedsbrev nr. 9

M.v.h.
Bestyrelsen

Fjernbetjening til porten

Fjernbetjeninger til porten kan nu købes hos funktionærerne i deres træffetid på kontoret.
(De virker kun til porten og ikke til lågen).

De koster kr. 500.- pr/styk.

Beløbet kan enten betales kontant eller via Mobilepay på nr. 29 83 31 23.

M.v.h.
Bestyrelsen

 

Porten klar til brug

Så blev vores nye automatiske port endelig klar til brug, beklageligvis efter en lidt langtrukken proces.

Det skyldes dels, at der har været lidt udfordringer i forhold til, hvor meget plads der er til passage, når porten er åben, hvilket vi godt var klar over kunne give problemer, og dels fordi 5 forskellige firmaer/håndværkere indbyrdes har skulle aftale tidspunkter for deres arbejde på porten.
Det er også årsagen til, at vi har haft svært ved at melde et klart forløb ud til beboerne, og vi har bevidst ikke lagt informationer på hjemmesiden, da det ikke ville være hensigtsmæssigt at reklamere med, at vores port har stået åben hele døgnet.

Portens/lågens funktion

  • Porten aktiveres med de 2 nøglebriklæsere der er placeret længst væk fra porten i begge ender af passagen.
  • Lågen aktiveres med de 2 nøglebriklæsere der sidder tættest på lågen/porten.
  • Porten kan desuden aktiveres med fjernbetjeninger der kan købes separat for ca. kr. 500. (Nærmere info om køb af fjernbetjeninger følger).
  • Når lågen er aktiveret, kan porten ikke samtidig aktiveres, og omvendt kan lågen ikke aktiveres når porten er aktiveret.

Portens sikkerhedsfunktioner

Porten er udstyret med et par sikkerhedsfunktioner, for at opnå optimal beskyttelse for dem der benytter porten/låge

  • Der er placeret et sæt fotoceller på begge sider af porten, ca. en halv meter over jorden.Hvis disse fotoceller aktiveres ved at nogen/noget ”bryder” strålen imellem dem, vil porten stoppe og begynde at køre tilbage til den position den kom fra.
  • Der er monteret en scanner på hver side af porten, der aktiveres hvis der befinder sig nogen ”ikke-kendte” objekter i portens bevægelsesbane. Porten vil herefter stoppe og begynde at køre tilbage til den position den kom fra.
  • Når porten er i bevægelse er der en advarselslampe der blinker gult.

Portens placering

Portens placering i passagen er flyttet ca. 1,3 m længere ud mod Bjarkesvej i forhold til det forslag der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling.
Det er sket ud fra forskellige faktuelle og praktiske forhold, bl.a.

  • Praktiske og mulige forhold i kælderen, hvor motor og automatik er placeret.
  • Nøglebriklæsernes placering.
  • Beskyttelse af motor og automatik mod vejrliget.

På generalforsamlingen blev der fra enkelte beboere udtrykt bekymring over, at portens placering inde i passagen kunne medføre, at personer tog ophold i portåbningen.
Denne risiko har vi vurderet til at være meget lille, da vi aldrig har oplevet episoder af den art i passagen ved nr. 30, hvor porten er trukket tilsvarende tilbage. Desuden blæser det næsten altid igennem passagen, hvorfor det ikke umiddelbart synes som et særligt behageligt sted at opholde sig længere tid af gangen.

Portens højde over jorden har også været et tema. Her kan vi konstatere, at afstanden til jorden er den samme som ved den gamle port, da denne ligeledes ”stod” ovenpå granitkanten. Dette er historisk set ikke noget der har givet problemer.
Hvis disse forhold, mod forventning, skulle give problemer, så har vi en ny situation som vi vil forholde os til.

Indtil renoveringsprojektet er afsluttet, vil porten være permanent åben mellem kl.6.30 og 17.00 på hverdage.

M.v.h.
Bestyrelsen

Nye varmemålere

Der bliver i øjeblikket monteret nye elektroniske varmemålere på radiatorerne i ejendommen.
Disse varmemålere kan fjernaflæses på samme måde som de nye vandmålere.

De nye elektroniske varmemålere skal, for at måle korrekt, placeres en smule højere på radiatorerne end de gamle fordampningsmålere, som vi nu siger farvel til.
Der kan derfor fremkomme et par synlige mærker på radiatorerne under de nye varmemålere, som dog nemt kan skjules med et par dråber maling.
varmemaalere-techem

 

 

NYHEDSBREV NR. 8

Nu er nyhedsbrev nr. 8 udkommet og omdelt til beboerne.

Nyhedsbrev nr. 8

M.v.h.
Bestyrelsen

Cykelpumpe i gården

Der er opsat en automatisk cykelpumpe i gården, der frit kan benyttes af beboerne.

Den er opstillet i midten af gården ved barnevognsskuret, på den side der vender over mod garagerne.

cykelpumpe

Varme på radiatorerne

Så er der blevet sat varme på radiatorerne i ejendommen.

Hvis der ikke kommer varme på radiatorerne, når ventilen/termostatventilen åbnes, så kontakt funktionærerne der vil forsøge at afhjælpe problemet.

M.v.h.
Bestyrelsen

NYHEDSBREV NR. 7

Nu er nyhedsbrev nr. 7 udkommet og omdelt til beboerne.

Nyhedsbrev nr. 7

M.v.h.
Bestyrelsen